Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

 

 

 

Nowy model kształcenia nauczycieli


NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zajął 1 miejsce w rankingu 28 polskich uczelni w konkursie
POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18.

Program obejmuje:

  • nowoczesne formy nauczania – coaching, tutoring, platforma multimedialna, gra i wiele innych;
  • zajęcia prowadzone w nowoczesnej pracowni edukacyjnej bogato wyposażonej w specjalistyczny sprzęt muzyczny, komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne;
  • nabycie wysokiego poziomu umiejętności stosowania narzędzi ICT w procesie kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych trendów rozwijającego się dynamicznie rynku muzycznych programów multimedialnych; edycji nut, tworzenia i przetwarzania dźwięku i możliwości wykorzystania ich w procesie dydaktycznym;
  • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz na wszystkich stopniach kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji: 1.01.2019 – 30.09.2023
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 782 165,16 zł

Więcej informacji
Kontakt w sprawie projektu: nmk@amuz.krakow.pl
Biuro projektu: pok. 221 (II p.)