Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Aktualności


Kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

od roku akademickiego 2019/2020 objęty jest projektem unijnym pod nazwą:

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji: 1.01.2019 – 30.09.2023

Program zdobył pierwsze miejsce w rankingu 28 polskich uczelni w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18!

Więcej szczegółów

Projektem objęci są wszyscy kandydaci przyjęci w latach 2019 i 2020 na pierwszy rok studiów I i II stopnia na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dla studiów I stopnia – objęci Modułem I: Ogólnym, a dla studiów II stopnia – objęci Modułem II: Pedagogicznym (specjalność: Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych).

Zapraszamy serdecznie do udziału w rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, która odbędzie się w lipcu 2020!

Więcej informacji na temat kierunku i rekrutacji

Jednocześnie z radością informujemy, że nowa formuła kierunku studiów I i II stopnia uzyskała w 2020 roku w drodze konkursu prestiżową akredytację “Studia z Przyszłością”. Certyfikatem “Studia z Przyszłością” wyróżnia się kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim, czy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.