Barbara Świątek-Żelazna 1999-2002


Barbara ŚWIĄTEK-ŻELAZNA (1999-2002)24 IV 1937 Nowy Wiśnicz

Rektor AM (1999-2002). Flecistka, pedagog i organizator życia muzycznego

Studiowała w PWSM w Krakowie pod kierunkiem doc. W. Chudziaka oraz w ramach studiów podyplomowych w Conservatoire National Supérieur de Paris w klasie prof. G. Crunelle’a. Już w okresie studiów rozpoczęła intensywną działalność artystyczną, zyskując laury na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Wiedniu (III miejsce, 1959), Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (III nagroda, 1961), Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Helsinkach (brązowy medal, 1962). Szczególną rolę w rozwoju jej spektakularnej kariery jako flecisty-wirtuoza odegrała nagroda Orfeusz 1964, którą otrzymała w ramach Festiwalu Warszawska Jesień.

Koncertowała w większości krajów europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych w charakterze solistki, kameralistki – m.in. jako członek zespoΠu MW2, Warszawskiego Tria Harfowego oraz Tria Barokowego, z którym uzyskała Nagrodę Miasta Krakowa w 1974. W Orkiestrze PRiTV w Krakowie, przez wiele lat była koncertmistrzem grupy fletowej. O silnym oddziaływaniu inspiracji artystycznej ze strony Barbary Świątek-Żelaznej świadczy również fakt dedykowania jej licznych kompozycji, m.in. przez K. Fribeca, K. Meyera, K. Moszumańskiej-Nazar, B. Schaeffera, A. Walacińskiego. Od 1965 prowadzi działalność pedagogiczną, od 1981 kieruje Katedrą Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu AM. Wielokrotnie była zapraszana w charakterze jurora konkursów krajowych i międzynarodowych w Polsce i za granicą (m.in. Monachium, Lwów); powołała do życia Ogólnopolski (obecnie Międzynarodowy) Konkurs Fletowy w Krakowie, każdorazowo kierując pracami jury w ramach kolejnych edycji konkursu.W 1996 otrzymała jako pierwsza w dziejach uczelni nagrodę Exellence in Teaching, przyznawanà odtąd corocznie najwybitniejszym pedagogom AM. Zarówno jako pedagog, jak i wirtuoz, akcentuje konieczność wielokierunkowego i wszechstronnego kształcenia instrumentalistów; świadczy o tym także jej bogaty repertuar obejmujący utwory od wczesnego baroku po współczesność.

Na okres jej urzędowania jako rektora przypadło ukończenie remontu budynku przy ul. św. Tomasza 43 i przeprowadzenie Akademii z ul. Starowiślnej do jej nowej siedziby, a także wyzwanie związane z obchodami roku milenijnego. Jako przełożony społeczności akademickiej zawsze wykazywała ogromne zainteresowanie problemami podwładnych – tak pracowników jak i studentów, z niezmiernym wyczuciem angażując się w ich rozwiązywanie.

Barbara Świątek-Żelazna jako członek Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od wielu lat odgrywa istotną rolę w procesie ksztalcenia kadry naukowo-artystycznej oraz kreowania środowiska muzycznego w Polsce. W związku z przebogatą działalnością artystyczną i organizacyjną otrzymała 16 nagród i odznaczeń państwowych. Za swe wyjątkowe zasługi dla krakowskiej Akademii została w 2007 uhonorowana przez Senat AM odznaczeniem Pro Benignitate.

Dariusz Bąkowski-Kois