„Między Wschodem a Zachodem – współpraca, integracja, popularyzacja”


8-13 kwietnia 2019 – Mińsk, Kraków

Projekt miał na celu popularyzację muzyki polskiej za granicą, nawiązanie współpracy pomiędzy Fundacją Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademią Muzyczną w Krakowie a Instytutem Kultury Polskiej w Mińsku, Białoruską Akademią Muzyczną w Mińsku, Mińskim Oddziałem Polskiej Macierzy Szkolnej. Zorganizowano wspólne koncerty, promowano polską kulturę i artystów za granicą, zaprezentowano społeczności białoruskiej polską sztukę.

Projekt realizowany był w roku przypadającej rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Jego założeniem była prezentacja postaci i twórczości artysty w na terenie Białorusi oraz w Krakowie – dla upamiętnienia pobytu artysty w tym mieście.

fot. Joanna Czech