Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Aktualności


 

Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 rozpoczęło studia I-go i II-go stopnia łącznie 16 uczestników projektu wyłonionych w procesie rekrutacji! Cieszymy się z tegorocznej ilości chętnych kandydatów, którzy musieli przejść niełatwe egzaminy, aby znaleźć się na liście przyjętych. Uczestnicy projektu “Nowy model kształcenia nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie” realizują od października w ramach studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,  nowy, ulepszony program i inaugurują korzystanie z nowoczesnej pracowni dydaktycznej. Życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy!

 


 

Wszystkich chętnych kandydatów na studia I i II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności nauczycielskiej w zupełnie nowej formule, zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej we wrześniu 2019 roku!

Wymogi egzaminacyjne oraz informacje o rekrutacji prosimy śledzić na bieżąco na stronie Akademii.

 


 

kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

od roku akademickiego 2019/2020!!

Pierwsze miejsce w rankingu 28 polskich uczelni w ramach POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18

  • nowoczesne formy nauczania,
  • praktyka,
  • praca w szkolnictwie muzycznym I stopnia i ogólnokształcącym

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu:  POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji:  1.01.2019 – 30.09.2023

więcej szczegółów

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI