Trio: Maria Gołdasz, Iwa Michaldo, Alisa Kisialeuskaya (Kisielewska)


Trio z klasy kameralistyki dra hab. Bartłomieja Kominka, prof. AMKP i mgr Malwiny Tkaczyk:

  • Maria Gołdasz – skrzypce, studentka II roku studiów pierwszego stopnia z klasy dra Błażeja Kociubana,
  • Iwa Michaldo  – wiolonczela, studentka I roku studiów pierwszego stopnia z klasy dra hab. Bartosza Koziaka,
  • Alisa Kisialeuskaya – fortepian, studentka II roku studiów pierwszego stopnia, z klasy dra hab. Mariusza Sielskiego, prof. AMKP

zdobyło II nagrodę w Międzynarodowym Konkursie  XV International Competition „Giovani Musicisti – Città di Treviso”, w Treviso we Włoszech, 22.04.2023.

 


fot. Jagoda Gołdasz

Maria Gołdasz urodziła się w 2002 r. w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w klasie Leszka Dzierżęgi w wieku 7 lat, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, w 2015 r. ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia z wyróżnieniem. W kwietniu 2021 r. ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie tego samego pedagoga, otrzymując dyplom z wyróżnieniem, z najwyższą punktacją wśród egzaminów dyplomowych (ocena celująca ze skrzypiec i historii muzyki).
Jest studentką drugiego roku studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, w klasie skrzypiec dr Błażeja Kociubana, klasy kameralistyki dr. hab Bartłomieja Kominka i mgr Malwiny Tkaczyk oraz studentką drugiego roku studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, kierunek: Inżynieria Biomedyczna. Ponadto kształciła się na licznych kursach i warsztatach mistrzowskich, pod okiem takich profesorów jak: prof. Michał Grabarczyk (Akademia Muzyczna im. G. K. Bacewiczów w Łodzi), prof. Mieczysław Szlezer (AMKP), prof. Agnieszka Marucha (UMFC), prof. Monika Urbaniak-Lisik (Hochschule der Künste Bern). Maria jest laureatką licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, do najważniejszych należą: Grand Prix na V International Art Contest “Star Bridge” Autumn 2021 – Venezuela and Poland, ISTRA STAR International Music Competition in Croatia – I nagroda i zaproszenie na koncert w Słowenii, International Music Competition „PRAGUE STARS”– I nagroda i złoty medal, II Wiener “DANUBIA TALENTS” International Music Competition – II nagroda, International Music Competition „Master of Violin Sonata” – I nagroda, International Music Competition – “ART OF STRINGS” – II nagroda. Oprócz działalności solistyczno-skrzypcowej, jej szeroki zakres zainteresowań muzycznych obejmuje również kameralistykę, muzykę dawną, orkiestrową czy teorię muzyki. Świadczą o tym nagrody na takich konkursach jak: VII Ogólnopolski Konkurs Literatury Muzycznej w Krakowie (finalista), Geneva International Music Competition (III nagroda – zespół muzyki dawnej). Jako muzyk orkiestrowy współpracowała z wieloma orkiestrami Krakowskiej Młodej Filharmonii, Międzynarodowej Orkiestry European Spirit of  Youth Orchestra, Orkiestry Kameralnej i Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego,  Orkiestry Kameralnej Fresco Sonare, FMF Youth Orchestra oraz Filharmonii Futura, koncertując z tymi zespołami w całej Polsce, Niemczech, Czechach, Holandii, Chinach, Włoszech, Ukrainie oraz występując na takich festiwalach jak: Szalone Dni Muzyki, Śląski Festiwal Beethovenowski czy Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. W czerwcu 2021 zadebiutowała także w roli solistki, występując z orkiestrą smyczkową Concertino Camerata (której jest także koncertmistrzem). Wraz z kwartetem smyczkowym Quartetto Ardente, którego jest założycielką i prymariuszką, zdobyła osiem nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych m.in: II nagroda na XXX International Music Competition for Young Musicians „Citta di Barletta”, I miejsce i Nagroda Specjalna na International Music Competition „Talents of Europe”. Zespół współpracuje z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej (koncerty podczas inauguracji Instytutu Letniego w Krasiczynie) oraz z Instytutem Polskim w Budapeszcie. Młodzi kameraliści pracowali także pod okiem prof. Anny Armatys-Borelli i prof. Mieczysława Szlezera podczas Letniej Akademii Muzycznej w Krakowie. W grudniu 2020 powstała płyta złożona z nagrań koncertowych zrealizowanych podczas akcji charytatywnej na rzecz Noclegowni w Krakowie-Nowej-Hucie. M. Gołdasz  jest także laureatką programu mikro-grantowego „Start w Muzyczną Dorosłość” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów. Za osiągnięcia naukowe i artystyczne otrzymała kilkukrotnie w latach 2020,2021, 2022 stypendium w ramach Małopolskiego Regionalnego Funduszu Stypendialnego.

for. arch. pryw.

Iwa Michaldo – absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie w 2022 roku w klasie wiolonczeli mgr Beaty Zalewskiej. Od najmłodszych lat uczestniczka licznych warsztatów prowadzonych przez wybitnych polskich pedagogów m.in.: Marcina Zdunika, Tomasza Strahla, Piotra Hausenplasa, Bartosza Koziaka, Jana Kalinowskiego, Tomasza Pokrzywińskiego, Marcina Mączyńskiego oraz wielu innych. Obecnie studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie wiolonczeli dr hab. Bartosza Koziaka i w klasie kameralistyki dr hab. Bartłomieja Kominka prof. AMKP oraz mgr Malwiny Tkaczyk.

 

 

fot. Julia Weiss

Alisa Kisielewska – pianistka, kameralistka. Obecnie studentka II roku studiów licencjackich w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie fortepianu dra hab. Mariusza Sielskiego, prof. AMKP. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz kameralnych. Swoje umiejętności pianistyczne jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Heriberta Kocha, Lutosławski Quartet, Guilio Potenza, Oda Voltersvik, Luca Rasca. Od 2022 roku wraz ze skrzypaczką Marią Gołdasz i wiolonczelistką Iwą Michaldo tworzy trio fortepianowe kształcąc się w klasie kameralistyki dra hab. Bartłomieja Kominka oraz mgr Malwiny Tkaczyk.