fot. Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

prof. dr hab. Teresa Malecka


Prof. dr hab. Teresa Malecka została laureatką Nagrody Miasta Krakowa 2022 w dziedzinie „Kultura i sztuka”.

“Nagrody Miasta Krakowa stanowią najwyższy wyraz uznania dla dokonań laureatek i laureatów. Ich pasja i praca sprawiają, że Kraków jest postrzegany w Polsce i na świecie jako miejsce o niezwykłym potencjale twórczym ‒ jako miasto nowoczesne, otwarte na nowatorskie myśli oraz działania zarówno artystyczne, jak i naukowe”. (źródło)

Serdecznie gratulujemy!


fot. Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

Prof. dr hab. Teresa Malecka – teoretyczka muzyki o bogatym dorobku naukowym, kierowniczka Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich Akademii Muzycznej w Krakowie, redaktorka naczelna czasopisma naukowego „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”. Zasłużona wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie. Wieloletnia prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki krakowskiej uczelni.

W latach 70-tych XX wieku zainicjowała wraz z Krzysztofem Drobą powstanie Zespołu ds. Analizy i Interpretacji Muzyki działającego pod merytoryczną pieczą Mistrza – Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Dało to początek formacji określanej mianem Krakowskiej Szkoły Teoretycznej. Zorganizowała wraz ze współpracownikami liczne konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe o zróżnicowanej tematyce, w tym m.in. XI Kongres Semiotyki Muzycznej Muzyka. Funkcja i wartość (11th Congress of Musical Significations Music: Function and Value). W pracy naukowej skoncentrowana na polskiej muzyce współczesnej (K. Penderecki, H.M. Górecki, Z. Bujarski). Jest autorką książek: Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego (1996) i Zbigniew Bujarski. Twórczość i osobowość oraz około 100 artykułów naukowych. Bierze udział w międzynarodowych kongresach i sympozjach w Europie Zachodniej, Wschodniej, w Stanach Zjednoczonych i ośrodkach akademickich w Polsce. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Societe Internationale d’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opera et du Ballet, Stowarzyszenia Beethovenowskiego. Była członkiem Rady Programowej Festiwalu Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Festiwalu Kraków 2000, Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Narodowego Centrum Nauki oraz kapituły Nagrody im. Ks. Hieronima Feichta ZKP. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Programowej Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Od początku istnienia Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena aktywnie działa w jego Radzie Programowej, a od roku 2018 jest kierownikiem naukowym Międzynarodowych Sympozjów Beethovenowskich.

W pracy teoretyczno-muzycznej Teresa Malecka podkreśla wagę etosu twórców i ich postaw wobec wartości Piękna, Dobra i Prawdy.

Prof. dr hab. Teresa Malecka – Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych