Oksana Momot


Studentka z klasy fortepianu dr hab. Mileny Kędry zdobyła I nagrodę w I Międzynarodowym Konkursie Jiskra 2020, Praga, Czechy, 9 listopada 2020 oraz I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie European Talents 2020, Budapeszt, Węgry, 14 listopada 2020

Oksana Momot, studentka z klasy fortepianu dr hab. Mileny Kędry zdobyła I nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie online zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury Ukrainy i Ministerstwo Kultury Bułgarii oraz Fundację Charytatywną Zlagoda, w Zaporożu na Ukrainie, 7 października 2020 r.


fot. archiwum prywatne

Oksana Momot – studentka pierwszego roku studiów licencjackich w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dr hab. Mileny Kędry. Urodzona w 2001 roku w Tarnopolu (Ukraina). Muzyką zaczęła zajmować się w wieku 7 lat. W 2008 roku rozpoczęła edukacje w Tarnopolskiej Szkole Muzycznej nr 1 im. W. Barwińskiego w klasie fortepianu. W 2016 roku skończyła ją z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Koledżu Muzycznym im. S. Kruszelnickiej w Tarnopolu. W 2020 zakończyła edukacje i uzyskała dyplom z wyróżnieniem i nagrodą „Najlepszy absolwent”. Brała aktywny udział w różnych warsztatach, koncertach i konkursach, takich jak: Konkurs Regionalny im. Wasyla Barwińskiego (w latach 2010-2014 regularnie zdobywała II nagrodę), Regionalny Konkurs „Twórczość młodych” ( w 2015 III nagroda, w 2016 II nagroda),  Regionalny Konkurs „Pianiści Tarnopola” 2017 (II nagroda), Międzynarodowy Konkurs im. Wasyla Barwińskiego ( w roku 2018 i 2019 otrzymała IV nagrodę), Międzynarodowy Konkurs „The Young Piano of the Prague Conservatory”2019 (dyplom). Współpracowała z Orkiestrą Studencką Koledżu Muzycznego im. S. Kruszelnickiej. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez M. Szczepańskiego, A. Kouyoumdjiana oraz O. Rapitę.