Monika Szalkowska


Monika Szalkowska, studentka trzeciego roku studiów pierwszego stopnia z klasy skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera, zdobyła I nagrodę w kategorii C – skrzypce, w Międzynarodowym Konkursie – Online International BTHVN Wien Competition 2022, organizowanym przez wiedeński Musikverein, 15.10.2022 r.


fot. archiwum prywatne

Monika Szalkowska urodziła się w 2001 roku we Wschowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Kurpińskiego w swoim rodzinnym mieście, w klasie mgr Elżbiety Skubiszewskiej – Herman. Następnie kontynuowała naukę w klasie mgr Aurelii Hermann, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, którą ukończyła z wyróżnieniem. Jest laureatką licznych nagród, m.in.: International Music Competition 2019 (Belgrad, Serbia) – I nagroda, International Music Competition Pro Bohemia 2019 (Ostrava, Czechy) – II nagroda, International Music Competition OPUS 2019 (Kraków)- 3 nagroda, III Ogólnopolskie Konfrontacje Skrzypcowe 2018 (Gdynia) – III nagroda, I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy “Jak Wieniawski” 2018 (Lublin) – III nagroda, III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy “Talenty Skrzypcowe 2019” (Poznań) – IV nagroda, VIII Odin International Music Online Competition – II nagroda. Ponadto brała udział w kursach mistrzowskich pod okiem takich profesorów, jak: prof. Bartosz Bryła (Poznań/Wrocław), prof. Krzysztof Śmietana (Londyn), prof. Mieczysław Szlezer (Kraków), prof. Elena Denisova (Austria/Rosja), dr hab. Agata Szymczewska (Warszawa) oraz prof. Adelina Oprean (Szwajcaria). Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie prof. Mieczysława Szlezera.