mgr Elżbieta Hoffman


Mgr Elżbieta Hoffman, pedagog naszej Uczelni, pianistka na Wydziale Instrumentalnym, została laureatką następujących nagród:

 • I nagroda w III International Gloria Artis Music Competition in Vienna 2023, Wiedeń, 27.02.2023
 • II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym BACH International Music Competition 2022, w kategorii Professional, 5.12.2022 r.

 


www.bachmusiccompetition.com

Elżbieta Hoffman w 1983 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów w klasie fortepianu swego męża prof. Jana Hoffmana w Akademii Muzycznej w Krakowie (obecnie AMKP). Od 1983 r. wykłada w tejże Akademii, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. 0d 2000 r. jest członkiem Senatu, uczestniczyła także przez kilka kadencji w pracach Rady Wydziału Instrumentalnego. Pod jej kierunkiem powstawały prace magisterskie.

2005-2006 – odbyła studia podyplomowe „Zarządzanie kulturą w wymiarze europejskim” w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1998 roku pracuje jako nauczyciel gry na fortepianie w SM i i II st. im. B. Rutkowskiego, w Krakowie, a od 2011 r. jest wice dyrektorem SM I st., w Trzcianie. W latach 2012-2015 była także zatrudniona w SM w Domosławicach (miała swój udział w jej tworzeniu). W 1994 r. CEA powierzyło jej funkcję konsultanta metodycznego w zakresie gry na fortepianie w szkolnictwie muzycznym I i II st., którą realizuje poprzez konsultacje, lekcje pokazowe, wykłady. Od 2000 r. znajduje się na liście ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Nagrody i odznaczenia:

 • Nagrody Dyrektora SM I st. w Trzcianie 2015 , 2017
 • Nagrody Wójta Gminy Trzciana 2014
 • SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie:
  – Nagrody Dyrektora 2003, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
  – Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa – 2015, 2018
 • Odznaka Honoris Gratia 2018
 • Akademia Muzyczna w Krakowie:
  Nagrody Rektora: 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016
  Brązowy Krzyż Zasługi – 2005
  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 2011
  Zasłużony dla Kultury polskiej – 2015
  Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2016

Publikacje:

 • W 2004r. CEA opublikowało jej pracę pt. „Fortepian moja miłość”
 • Publikacje Akademii Muzycznej w Krakowie: „Rola fortepiany w procesie kształcenia muzyka profesjonalisty” 2016 – współredakcja oraz artykuł o tym samym tytule, oraz “Integrująca rola fortepianu obowiązkowego w procesie nabywania wiedzy i umiejętności świadomej pracy nad utworem” 2017
 • Akademia Muzyczna w Łodzi: czasopismo naukowe – Konteksty – „Nauka umiejętności odczytania kodu zapisu muzycznego – podstawowym obowiązkiem nauczyciela instrumentalisty” 2020

Do jej działalności estradowej należą audycje własne i wspólne z uczniami i studentami. Dokonała prawykonania polskiego dziesięciu Preludiów na fortepian Romana Palestra. Szeroka działalność dydaktyczna owocuje wieloma sukcesami jej uczniów w konkursach krajowych i zagranicznych. Organizuje wiele konkursów- w tym: „Czytanie w Trzcianie”, „Muzykowanie w Trzcianie”,
„Klauzura w Trzcianie”, „Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Trzciana”, „Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ettore Pozzoli”, oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie: „Wiosenne Spotkania przy Fortepianie Kraków”, „Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana” AM Kraków.

W 2017 roku zainicjowała powstanie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej i Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego z siedzibą w Trzcianie.