fot. Aleksandra Flach

 

qrf

dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk


Adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 w kategorii „Wyróżniona praca doktorska” za „muzyczną kompetencję, wrażliwość i metodyczną polifonię procesu badania geniuszu i dzieła Arnolda Schönberga”. Nagrodzona praca doktorska Oblicza mimesis i reprezentacji w twórczości i autoreflekcji Arnolda Schönberga. Verklärte Nacht op. 4, Kammersymphonie op. 9, Erwartung op. 17, Variationen für Orchester op. 31, A Survivor from Warsaw op. 46 została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Maleckiej, obroniona w 2019 r. i zgłoszona w roku bieżącym przez Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.


dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk, dyrygent i teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, sekretarz redakcji czasopisma „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”. Absolwentka krakowskiej AM i College of Musical Arts w Bowling Green, OH. W latach 2002-2010 była dyrygentem asystentem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, ponadto prowadziła premiery: Magicznego Doremika Marty Ptaszyńskiej w TW – ON w Warszawie, Damy pikowej Piotra Czajkowskiego w Operze Krakowskiej oraz Napoju miłosnego Gaetano Donizettiego w Operze Nova w Bydgoszczy. Przygotowała także premierę opery Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego w Teatro Colón w Buenos Aires. Obecnie zajmuje się wyłącznie działalnością naukową. Opublikowała kilkanaście artykułów naukowych i esejów oraz uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach (m.in. w Helsinkach, Canterbury, Jerozolimie, Londynie, Wiedniu, Belgradzie, Klużu-Napoce, Stavanger). Była kierownikiem projektu badawczego PRELUDIUM 11 Narodowego Centrum Nauki: Reprezentacja muzyczna we współczesnej estetyce, filozofii i semiotyce. Twórczość Arnolda Schoenberga wobec kategorii reprezentacji (opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Polony), który częściowo pokrywał się z problematyką pracy doktorskiej. Obecnie jest jedną w głównych wykonawczyń polsko-litewskiego projektu badawczego DAINA1 Music of Change: Expression of Liberation in Polish nd Lithuanian Music before and after 1989, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W 2020 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Maleckiej i obronioną w 2019 roku. Do kręgu jej zainteresowań należą zagadnienia estetyki muzycznej, związane głównie z kategoriami reprezentacji i ekspresji muzycznej, twórczość drugiej szkoły wiedeńskiej, a także problematyka postmodernizmu w polskiej muzyce współczesnej.