dr Andrzej Korzeniowski


Dr Andrzej Korzeniowski otrzymał wyróżnienie dla NAJLEPSZEGO DYRYGENTA 34. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, 20-22 października 2022, a Chór Mieszany Katedry Wawelskiej z Krakowa pod jego dyrygenturą otrzymał GRAND PRIX festiwalu.

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej pod dyrygenturą Andrzeja Korzeniowskiego otrzymał także nominację do Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2022 – konkurs odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2022 r. w Poznaniu.


fot. P. Markowski

Andrzej Korzeniowski – dyrygent, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Edukację kontynuował na kursach mistrzowskich dyrygentury symfonicznej u J. Salwarowskiego i G. Chmury.

Współpracował m.in.: z Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną, Państwowym Chórem Filharmonii w Mińsku, Chórem Chłopięcym Filharmonii Krakowskiej, Chórem Polskiego Radia w Krakowie.

W swoim dorobku ma ponad 800 występów oraz nagrania muzyki teatralnej i filmowej zarówno do produkcji polskich jak i zagranicznych. Koncertował w takich krajach Europy, jak: Francja, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy i Watykan a także Litwa i Ukraina. Obecnie jest kierownikiem artystycznym chórów katedralnych w Krakowie w tym założonego przez siebie w 2006 Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej. Równolegle zajmuje się działalnością pedagogiczną prowadząc m.in.: klasę dyrygentury chóralnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.