dr Dominika Peszko


Dr Dominika Peszko, pedagog naszej Uczelni, pianistka na Wydziale Wokalno-Aktorskim, otrzymała w roku akademickim 2022/2023 następujące nagrody i wyróżnienia:

  • dyplom za wyróżniający akompaniament podczas 7. Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego dla Dzieci i Młodzieży im. Zygmunta Noskowskiego w Bochni, w maju 2023 r.;
  • dyplom dla wyróżniającej się pianistki na I Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie Kameralistyki Wokalnej im. Witolda Friemanna w Rzeszowie, 24-27.04.2023 r.;
  • nagroda dla najlepszej pianistki 21. Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej Pro Bohemia Ostrava 2023, w dn. 30.03-02.04.2023 r.

 


fot. Joanna Bąk

Dr Dominika Peszko – solistka, kameralistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem Kevina Kennera, Paula Badura-Skoda i Borisa Bermana. W latach 2015-2018 była beneficjentką Programu Kształcenia Młodych Talentów-Akademii Operowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę i doświadczenie konieczne do pracy jako korepetytor-coach wokalny, m.in. pod kierunkiem Helmuta Deutscha, Izabelli Kłosińskiej, Anny Marchwińskiej, Jerzego Marchwińskiego, Olgi Pasiecznik, Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha i innych.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Stypendium Twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Laureatka Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi (wraz z Mistrzem – Małgorzatą Walewską).

Jako solistka koncertowała m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej, i in. W swoim dorobku ma liczne prawykonania muzyki nowej, eksperymentalnej, nierzadko z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Jest członkinią Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum” zrzeszającego wykonawców muzyki współczesnej.

Dokonała nagrania pieśni Emanuela Kani dla wytwórni DUX wraz z bas-barytonem Dawidem Biwo oraz kompletu dzieł Kazimierza Lubomirskiego (kompozycji fortepianowych i pieśni) dla Wydawnictwa Agencji Artystycznej Kameny.

Od 2013 r. pracuje jako pianistka na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.