Akademia Muzyczna w Krakowie
ogłasza nabór na studia w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2021/2022

Serdecznie zapraszamy kandydatów na wyjazdy na studia
do zagranicznych uczelni w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Chętni proszeni są o przesłanie karty rejestracyjnej
do dnia
20 grudnia 2020 roku
na adres e-mail: karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

Uwaga: każdy student ma prawo do wyboru trzech uczelni zagranicznych,
w których chciałby studiować, ale na tym etapie nie muszą Państwo jeszcze deklarować żadnych uczelni (nie trzeba jeszcze wpisywać uczelni do karty rejestracyjnej). Można natomiast, i nawet trzeba, porozmawiać na ten temat z profesorem instrumentu/przedmiotu głównego. Wybór konkretnych uczelni będzie niezbędny dopiero na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w styczniu 2021 roku. W związku
z pandemią COVID-19 należy na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną.
W porozumieniu z Dziekanem Wydziału i profesorem przedmiotu głównego, będzie można zmienić uczelnię zagraniczną lub semestr wyjazdu.

Karta rejestracyjna (do pobrania)
https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/

Nasze uczelnie partnerskie:
https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/uczelnie-partnerskie/

Zasady rekrutacji:
https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dokumenty/

Prezentacja o programie:
https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/dla-studentow-sms/studenci-wyjezdzajacy/

Z A P R A S Z A M Y

dr Karolina Jarosz ▪ Dział Współpracy z Zagranicą ▪ Akademia Muzyczna w Krakowie
tel. +48 12 426 2970 ▪ karolina.jarosz@amuz.krakow.pl