Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

„Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II” (cz. XII)


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ogólnopolska Sesja Naukowa z serii
„Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II” (cz. XII)
w ramach
XVI Dni Jana Pawła II pt. „Ku pojednaniu”
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 16-17 listopada 2021
UWAGA! SESJA ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE

Wtorek, 16 listopada – LINK DO SESJI

10.00 Otwarcie sesji i powitanie
prof. dr hab. Wojciech Widłak
JM Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

SESJA I Prowadzenie – prof. dr hab. Zofia Zarębianka
10.15 ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek(UPJPII), Warunki pojednania w myśli Jana Pawła II
10.45 dr Maria Zboralska, Kilka myśli o pojednaniu według św. Jana Pawła II
11.15 ks. dr Dariusz Radziechowski, O pojednaniu w perspektywie adhortacji Reconciliatio et penitenta Jana Pawła II
11.45 Dyskusja

12.15 Przerwa kawowa

SESJA II Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Malecka
12.45 dr Eliza Krupińska (UPJPII), Jan Paweł II i niepokoje (muzycznego) postmodernizmu
13.15 mgr Kazimierz Płoskoń (AMKP), Ekumenizm w muzyce Arvo Pärta
13.45 Dyskusja

14.15 Przerwa obiadowa

SESJA III
15.45-17.30 Panel. Krzysztof Penderecki. Kompozytor dialogu międzyreligijnego  Prowadzenie – prof. dr hab. Teresa Malecka
Udział – dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP, dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk, dr Ewa Wójtowicz, dr Krzysztof Cyran

Środa, 17 listopada – LINK DO SESJI

SESJA IV Prowadzenie – dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP

9.30 prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ), Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły
10.00 Dominik Dubiel SJ,Nie. Nic nie jest bardziej praktyczne, niż duchowość” – od mistyki św. Ignacego z Loyoli po misję pojednania współczesnych jezuitów
10.30 mgr Sebastian Szymański (UPJPII), Cykl trzech pieśni na sopran, fortepian i taśmę Sebastiana Szymańskiego jako próba charakterystyki postaci Karola Wojtyły. Ujęcie własne
11.00 Dyskusja

11.30 Przerwa kawowa

SESJA V Prowadzenie – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek
12.00 dr hab. Tomasz Kienik (AM Wrocław), Totus tuus – muzyczne realizacje: Górecki – Glenc – Trotta – Ambroz
12.30  mgr Krzysztof Musiał (AMKP), Wokół twórczości religijnej Petra Ebena
13.00 Dyskusja

Kierownictwo naukowe i organizacyjne:
prof. dr hab. Teresa Malecka
dr hab. Kinga Kiwała
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała