Stanisław Krawczyński – dyrygentura


Krawczyński StanisławUkończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie, a następnie Filharmonii Krakowskiej. Pod jego dyrekcją zespoły te występowały m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Brucknerhaus w Linzu. W latach 1986 – 2008 pełnił funkcję dyrygenta Capelli Cracoviensis stając się w tym czasie jedną z postaci kreujących wizerunek artystyczny miasta Krakowa. W 1990 roku był inicjatorem powstania Krakowskiego Chóru Kameralnego, którego był dyrygentem i kierownikiem artystycznym do 2007 roku. Z zespołem tym koncertował w znaczących ośrodkach muzycznych Europy. W 2000 roku ukazała się płyta będąca największym osiągnięciem zespołu – prezentująca Psalmy kompozytorów XX w (B. Rizzi, L. Bernstein, Ch. Ives i K. Penderecki). Płyta została uznana przez krytyków za jedno z ważniejszych wydarzeń artystycznych 2000 roku. W 1992 roku objął kierownictwo Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, występując z nią w kraju i za granicą. Koncertował w większości krajów europejskich, umieszczając w swoim repertuarze liczne utwory kompozytorów polskich. Dokonał prawykonań dzieł m.in. A. Brucknera (nowoodkryte), Z. Bujarskiego, H.M. Góreckiego, R. Maciejewskiego, R. Palestra, B. Sancheza i M. Stachowskiego. W 2000 roku, jako jeden z 9 dyrygentów, brał udział w tworzeniu wielkiego międzynarodowego zespołu chóralnego, prezentującego podczas europejskiego tournee utwory reprezentujące dziewięć miast posiadających status Stolicy Kultury Europejskiej 2000. Uczestniczył jako juror w licznych międzynarodowych konkursach dyrygenckich. Od roku 2004 pełni funkcję Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.