Michael Wessel – fortepian


Jest profesorem w klasie fortepianu, akompaniamentu i metodyki w Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth. Studiował fortepian, kompozycję, harmonię i kontrapunkt oraz edukację muzyczną na uczelniach muzycznych w Detmold i Stuttgarcie; fortepian w klasach Hannsa-Ulricha Kunze, Jürgena Uhde i Elisabeth Leonskaja, a kompozycję w klasie Helmuta Lachenmanna. Podczas odbywania studiów u H. Lachenmanna otrzymał stypendium dla młodych naukowców kraju związkowego Baden-Württemberg. Jego repertuar obejmuje wszystkie ważne dla twórczości fortepianowej epoki muzyczne. Jako solista, kameralista i akompaniator koncertuje w wielu krajach europejskich i na Bliskim Wschodzie. Współpracował jako solista z wieloma orkiestrami (m.in. z Radiową Orkiestrą Symfoniczną rozgłośni SWR). Chętnie uczestniczy w koncertach połączonych z prelekcjami na temat kompozycji i interpretacji muzyki lub z recytacją utworów lirycznych m. in. z udziałem aktorów: Christopha Bantzera i Heikko Deutschmanna. Koncertuje z renomowanymi kameralistami (m.in. z Tilmannem Wicke, Danielem Gaede i Janem Schroederem) oraz znanymi wykonawcami pieśni (m.in. z Kai Wessel). Świadectwem jego szerokiej działalności artystycznej są liczne nagrania radiowe i wydania płytowe (SWR, „Animato”). Jest autorem książki pt. Die Kunst des Übens – Wegweiser zu inspiriertem Üben und Interpretieren (Sztuka ćwiczenia – wskazówki do stymulowanego ćwiczenia i interpretowania, Wilhelmshaven 2007), która otrzymała znakomite recenzje w fachowej prasie i w radiu. We wrześniu 2012 r. ukazała się w wydawnictwie Bärenreiterverlag nowa książka jego autorstwa pt. Üben-Proben-Karriere – 12 Interpreten im Gespräch (Ćwiczenie-Próby-Kariera – wywiady z 12 interpretatorami muzyki, rozmówcami są m.in. Paul Badura-Skoda, Pierre-Laurent Aimard, Christian Tetzlaff, Tabea Zimmermann, Annette Dasch i Jörg Widmann). Z okazji Roku Wagnerowskiego 2013 wydał płytę CD z utworami Wagnera, Liszta-Wagnera i Juliusa Reubke (nagraną dla wytwórni Animato), która także zebrała doskonałe recenzje. Jest jurorem krajowych i zagranicznych konkursów muzycznych (m.in. Franz-Liszt-Wettbewerb Weimar, Akademicki Konkurs Pianistyczny Włoskich Konserwatoriów Muzycznych). Regularnie prowadzi też kursy mistrzowskie na uczelniach w kraju i za granicą (m.in. Conservatorio G. Puccini La Spezia, uczelnie muzyczne w Monachium i Norymberdze, Bundesakademie Trossingen, ABA Muscat Oman).