Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

27-30.08.2019

Marcin Szelest – organy


Szelest MarcinUkończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk- Podrazy (dyplom z wyróżnieniem, 1997) oraz – jako stypendysta Fulbrighta – w The Boston Conservatory (USA) w klasie prof. Jamesa Davida Christie (Artist Diploma in Organ Performance, 1999). W roku 1995 zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J.P. Sweelincka w Gdaosku. Jego działalność koncertowa w kraju i za granicą obejmuje recitale organowe i występy z zespołem muzyki dawnej Harmonia Sacra (którego jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym), a także z solistami, chórami, orkiestrami i zespołami historycznych instrumentów (m. in. Boston Symphony Orchestra, Camerata Silesia, Capella Cracoviensis, Ensemble Abendmusik, Orkiestra Barokowa Europy Środkowej, The Bach Ensemble, Wrocławska Orkiestra Barokowa) pod batutą takich dyrygentów, jak Manfred Cordes, Paul McCreesh, Paul Esswood, Barthold Kuijken, Seiji Ozawa czy Joshua Rifkin. Marcin Szelest prowadzi klasę organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007), autorem edycji dzieł zebranych S.S. Szarzyńskiego przedłożonej jako rozprawa doktorska w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szeregu artykułów poświęconych dawnej muzyce polskiej. Prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej i organista kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku.