26-31.08.2019

Katarzyna Suska-Zagórska – śpiew


Katarzyna Suska-Zagórska – mezzosopran.
Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Izabeli Jasińskiej-Buszewicz (dyplom z wyróżnieniem 1987) oraz Filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (1986). Przez 20 lat była solistką Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Zaśpiewała na deskach Opery Narodowej 420 spektakli operowych w repertuarze od W. A. Mozarta po Ryszarda Straussa. Występowała także w Lyonie, Ankarze, Buffalo (USA), Lizbonie, Porto, Brukseli, Luxemburgu i w niemieckich teatrach operowych. W sumie zaśpiewała 35 partii operowych w ponad 700 przedstawieniach. Była także solistką Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Krakowskiej. Interpretatorka dzieł oratoryjnych. W repertuarze ma blisko 80 utworów tego rodzaju muzyki, w tym m.in. pasje, oratoria, kantaty i msze Bacha, Stabat Mater Pergolesiego, Missę solemnis Cherubiniego, HarmoniemesseNelsonmesseStabat Mater Haydna, Mszę Głagowską Janacka, IV i VIII Symfonię Mahlera, Wielką Mszę c-moll i Requiem Mozarta, Małą mszę uroczystąStabat Mater Rossiniegomsze A. Dworzaka i F. Schuberta,  Credo i Te Deum Pendereckiego oraz Requiem Verdiego. Występowała pod batutą takich dyrygentów jak m.in.: Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Katlewicz, Karol Stryja, Antoni Wit, Michael Zilm, Helmuth Rilling, Jose Cura, Krzysztof Penderecki, Roland Bader, Alberto Zedda, Gilbert Levine, Roman Koffman, Valery Gergiev, Jacek Kaspszyk, Will Cruthfield, Mykola Diadiura. Współpracuje ze wszystkimi filharmoniami w kraju oraz z licznymi zespołami za granicą. Wielokrotnie brała udział w koncertach Filharmonii Narodowej w Warszawie, uczestnicząc między innymi w obchodach stulecia tej instytucji. Uczestniczyła także w tournee zagranicznych i koncertach polskich Orkiestry Sinfonia Varsovia i WOSPR i TV w Katowicach. Katarzyna Suska brała udział w 19 prawykonaniach utworów kompozytorów polskich i zagranicznych. Była pierwszą wykonawczynią polską solo wokalnego w balecie Zorba M. Theodorakisa ( Teatr Wielki w Łodzi, 1990) oraz Magnificat Janosa Vajdy (2003). Odrębnym nurtem działalności muzycznej artystki są recitale w repertuarze pieśniarskim, które wykonywała między innymi w Amsterdamie, Kolonii, Bergen, Lourdes, Antwerpii, Kłajpedzie, Halle, a w Polsce w Teatrze Wielkim w Warszawie, w Teatrze Wielkim w Łodzi, w Filharmonii Lubelskiej, w Filharmonii Krakowskiej. Szczególne miejsce w repertuarze pieśniarskim artystki zajmują pieśni polskie (S. Moniuszko, F. Chopin, M. Karłowicz, W. Lutosławski, K. Szymanowski) oraz francuskie (C. Debussy, A. Roussel, , E. Satie ,G. Faure, H. Berlioz), a także pieśni niemieckie (W. A. Mozart, F. Schubert, R. Schumann, F. Hensel, J. Brahms, G. Mahler. R. Strauss, A. Berg). Prowadzi wykłady i kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Jest jurorką w konkursach wokalnych, między innymi w Międzynarodowym Konkursie im. Rodzeństwa Reszków w Częstochowie ( pięć kolejnych edycji od 2009 roku). Publikuje prace naukowe z dziedziny wokalistyki i teatru operowego.