Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

26-31.08.2019

Benedykt Matusik – trąbka


Matusik BenedyktAbsolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie Stanisława Majerskiego (1990). W trakcie studiów brał udział w licznych kursach mistrzowskich, m. in. u M. Parkinsona, A. Ardascha, E. Tarra. Pierwszy trębacz orkiestr Capellae Cracoviensis (1989-93), Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie (1993-94), a od 1995 również Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wziął udział w blisko 70 tourneés koncertowych po wielu krajach europejskich oraz USA, Peru, Japonii, Turcji i Libanie, występując w wielu renomowanych salach koncertowych (m. in. Gewandhaus w Lipsku i Alte Oper we Frankfurcie, filharmoniach w Berlinie, Kolonii, Wiedniu i Tokio, Barbikan Centre i Royal Festival Hall w Londynie). Koncertował pod dyrekcją wielu znakomitych dyrygentów m.in. K. Masur, Ch. Eschenbach, S. Skrowaczewski czy K. Penderecki. Solista i kameralista, współzałożyciel i członek zespołu kameralnego ,,Barock Tune”, stale współpracuje z orkiestrą kameralną Sinfonietta Cracovia. Od 1993r. prowadzi klasę trąbki w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2001r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w dziedzinie instrumentalistki w zakresie gry na trąbce, a w 2013r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta.