Anna Armatys-Borelli – wiolonczela, kameralistyka


Armatys-Borelli AnnaUkończyła studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie wiolonczeli profesora Witolda Hermana z wynikiem celującym. Podczas studiów wielokrotnie brała udział w zajęciach Akademii Bachowskiej (Kraków, Stuttgart) pod kierownictwem Helmutha Rillinga oraz Letniej Akademii Muzycznej w Pommersfelden (Niemcy). Przez trzy lata była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2000 roku otrzymała dyplom studiów podyplomowych w klasie kameralnej Kwartetu Melos oraz w klasie wiolonczeli profesora Petera Bucka, w 2002 roku – dyplom Solistenklasse wiolonczeli u tego samego pedagoga, a w 2004 roku – dyplom Solistenklasse kwartetu w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. W październiku 2002 roku została laureatką III nagrody w kategorii wiolonczeli na Międzynarodowym Konkursie Muzyki XX i XXI wieku w Rzymie. Od 1993 roku jest członkiem smyczkowego Kwartetu Dafo, z którym zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach muzycznych. Jako solistka i kameralistka występowała na renomowanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, ma też na swym koncie liczne nagrania radiowe i telewizyjne. W latach 1992–1996 była pierwszą wiolonczelistką Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, gościnnie koncertuje z licznymi formacjami kameralnymi oraz z orkiestrami w różnych krajach Europy. Repertuar kameralny Anny Armatys-Borrelli zawiera kilkaset utworów na różne składy: od duetów po duże składy kameralne. W latach 2007–2010 prowadziła klasę wiolonczeli w Conservatorio di Musica „D. Cimarosa” w Avellino, a od 2010 roku piastuje to stanowisko w Conserwatorio di Musica „A. Casella” w L’Aquili. Jest zapraszana regularnie do prac Jury w krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Od roku 1996 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Muzycznej w Krakowie.