23-31.08.2019

Andrzej Białko – organy


Białko AndrzejUkończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Joachima Grubicha. Uczestniczył w kursach mistrzowskich Michaela Radulescu w Liechtensteinie i Knuda Vada w Danii. Zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie (1981) oraz I nagrodę (ex aequo) w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy-Gdańsku (1985). Brał udział w większości krajowych festiwali organowych, koncertował w Anglii, Austrii, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Libanie i obu Amerykach. Współpracuje z licznymi zespołami, m.in.: Capellą Cracoviensis, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, a także z Filharmonią Krakowską. W sezonie 1990/91 oraz w roku 2000 wykonał w Krakowie wszystkie dzieła organowe J.S. Bacha, zaś w sezonie 2001/02 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezentował antologię muzyki organowej XVI-XX wieku. W rozległym repertuarze artysta posiada także komplet dzieł organowych Buxtehudego, Bruhnsa, Mendelssohna, Francka, Liszta. Szereg jego nagrao wzbogaciło taśmotekę programu II Polskiego Radia; ma na swoim koncie 6 CD. Profesor Akademii Muzycznej oraz w Szkole Muzycznej II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie.