Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Informacje


19. Letnia Akademia Muzyczna 2017

19. Letnia Akademia Muzyczna Kraków 2017 odbędzie się
w dniach 28 sierpnia – 03 września 2017 w Akademii Muzycznej w Krakowie.

 • Jej uczestnikami mogą być studenci i absolwenci akademii muzycznych, uczniowie szkół muzycznych oraz nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
 • W ramach Akademii Letniej odbędą się kursy: instrumentalne, kameralne, wokalne oraz kompozytorskie. Zespoły kameralne (smyczkowe i dęte) mogą zgłaszać swój udział w kursach prowadzonych przez pedagogów odpowiednich specjalności (smyczkowych lub dętych).
 • Kandydaci mogą zgłaszać swój udział:

– czynny
– bierny

W wypadku dużej ilości zgłoszeń na dany kurs o czynnym uczestnictwie zadecyduje przesłuchanie kandydatów pierwszego dnia kursu.

Nie zakwalifikowani na czynnego uczestnika mogą starać się o czynne uczestnictwo w kursie innego pedagoga (w miarę wolnych miejsc) lub przyjąć status uczestnika biernego; w tym przypadku różnica kosztów zostanie zwrócona.

  • Uczestnikom czynnym gwarantuje się 4 lekcje (60 minut każda).
  • Każdy kurs trwać będzie minimum 4 dni. Faktyczny czas trwania kursu zależeć będzie od ilości zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną poinformowani do 15 lipca 2017 roku.
 • Organizatorzy rezerwują sobie prawo zmiany terminu kursów i pedagogów.
 • Koncerty wyróżniajacych się uczestników kursów odbędą się w Auli Florianka, ul. Basztowa 8.

BIURO LETNIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
tel. + 48 12 422 44 00
fax + 48 12 422 44 55
email: joanna.czech@amuz.krakow.pl
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

ZGŁOSZENIA, REZERWACJE I OPŁATY

 • Kandydat na uczestnika kursu Akademii Letniej powinien, w terminie do 30 czerwca 2017, przesłać (pocztą, faxem lub e-mailem)

czytelnie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

dowód wpłaty za kurs (w tym bezzwrotne wpisowe, 100 PLN)
na adres:
19. Letnia Akademia Muzyczna
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

email: joanna.czech@amuz.krakow.pl
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

 • Wpisowe i opłata za kurs powinna wpłynąć do dnia 30 czerwca 2017.
 • Wpłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
          z dopiskiem: Letnia Akademia

Opłaty za kursy dla kandydatów z Polski:

Kursy solistyczne, kompozytorskie
550 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 650 PLN

* z wyjątkiem:
Charlotte Lehmann, Yair Kless, Eyal Kless

900 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.000 PLN

Kameralistyka:
Duet           700 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 800 PLN
Trio             800 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 900 PLN
Kwartet      900 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.000 PLN
Kwintet i większe składy 1.000 PLN + 100 PLN (wpisowe) = 1.100 PLN

Opłata dla uczestników biernych, obywateli RP:
Uczniowie i studenci    100 PLN + 100 PLN (wpisowe)
Nauczyciele i inni          150 PLN + 100 PLN (wpisowe)
Karta wstępu na jeden dzień kursu 30 PLNZAKWATEROWANIE

Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Akademii Muzycznej
przy ul. Przemyskiej 3.

Kontakt telefoniczny: tel. + 48 12 421 29 50; + 48 12 431 10 50
email: katarzyna.druzgala@amuz.krakow.pl
(rezerwacja na czas trwania kursów dokonywana jest przez uczestników indywidualnie).

Koszt jednego noclegu 65,00 PLN.

________________________________________________

KALENDARZ KONCERTY

28 VIII 2017, godz. 10.00 / 10 am
Sala Koncertowa ul. św. Tomasza 43

Uroczyste otwarcie 19. Letniej Akademii Muzycznej Kraków 2017 połączone z koncertem.


30, 31 VIII; 01, 02 IX 2017, godz. 19.00 / 7 pm

Aula Florianka ul. Basztowa 8
wejście od ulicy Serenno Fenna (boczna od ul. Krowoderskiej)

Koncerty profesorów i uczestników

03 IX 2017, godz. 19.00 / 7 pm
Aula Florianka ul. Basztowa 8
wejście od ulicy Serenno Fenna (boczna od ul. Krowoderskiej)

Uroczyste zakończenie 19. Letniej Akademii Muzycznej połączone z koncertem.
___________________________________________________

WYKAZ KURSÓW

28 VIII – 03 IX 2017

(wszyscy pedagodzy instrumentaliści mogą prowadzić kursy muzyki kameralnej / istnieje możliwość podziału kursu między pedagogów różnych specjalności)