fot. Marek Beblot

Dzisiaj, 29 marca 2021 roku, w dniu pierwszej rocznicy śmierci naszego Mistrza i Patrona, profesora i rektora naszej uczelni, społeczność Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie składa mu hołd i wyraża wdzięczną pamięć.

Wciąż rezonują w naszych sercach utwory Maestro Pendereckiego. Jego postawa artystyczna nadal inspiruje i motywuje do działania. Pamiętamy Profesora – twórcę wybitnego i oryginalnego, wytrwałego w poszukiwaniu nowych ścieżek, wymykającego się schematom i klasyfikacjom. Wiernego sobie, swojemu muzycznemu i życiowemu credo.

Wielu z nas było dane pod jego kierunkiem i okiem uczyć się tajników muzycznej twórczości oraz interpretacji, wspólnie z Nim albo w Jego obecności wykonywać Jego dzieła. Jesteśmy Jego muzyczną rodziną! Przechowujemy swoje, jedyne w charakterze wspomnienia, okruchy obecności, wskazówki, słowa i dźwięki, które możemy, powinniśmy i będziemy przekazywać dalszym pokoleniom muzyków. Będziemy zawsze kultywować pamięć o Nim, o Jego sztuce, bo stanowi jeden z fundamentów naszej tradycji, tożsamości, historii. Na tym w sposób szczególny skupiamy nasze działania w roku nadania Akademii imienia Krzysztofa Pendereckiego.

 „Prawdziwa twórczość musi być wędrówką, jest stałym poszukiwaniem. W gruncie rzeczy do końca będę próbował różnych dróg” – te słowa naszego Patrona niech będą również naszym mottem, drogowskazem w dążeniu przez Akademię – Jego Akademię – do gwiazd!

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak