Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zespoły rektorskie


Zespół ds. struktury organizacji uczelni

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMK

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Wojciech Widłak
 2. prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois
 3. dr hab. Jacek Ozimkowski, prof. AMK
 4. dr Małgorzata Sternal

Zespół ds. szkół doktorskich

Przewodniczący: prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
 2. dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMK
 3. ks. dr hab. Zdzisław Madej
 4. dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMK
 5. prof. dr hab. Jan Jazownik

Zespół ds. dydaktyki

Przewodnicząca: prof. dr hab. Lidia Matynian

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
 2. dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMK
 3. dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMK
 4. dr Andrzej Korzeniowski

Zespół ds. działalności artystyczno-naukowej

Przewodniczący: prof. Mieczysław Szlezer

Członkowie zespołu:

 1. dr hab. Katarzyna Oleś-Blacha, prof. AMK
 2. dr hab. Maciej Tworek, prof. AMK

Zespół ds. awansów akademickich

Przewodniczący: prof. Andrzej Godek

Członkowie zespołu:

 1. prof. dr hab. Wojciech Widłak
 2. dr hab. Mariusz Sielski, prof. AMK
 3. ks. dr hab. Zdzisław Madej

Zespół ds. organizacyjno-administracyjnych

Przewodniczący: inż. Krzysztof Rymarczyk

Członkowie zespołu:

 1. inż. Anna Nowak
 2. mgr Joanna Czech
 3. mgr Stanisław Janik