30.04.2021

Zakończył się pierwszy etap konkursu na logo oraz identyfikację wizualną Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Nadesłano blisko 100 zgłoszeń. Do kolejnego etapu zaprosiliśmy 4 uczestników, którzy przygotują swoje koncepcje nowego znaku dla AMKP:

Fidler-Wieruszewska & Lewandowska

KOPP&HAGEN

Studio Sfery

Syfon Studio

Wszystkim projektantom, którzy przesłali swoje zgłoszenia, serdecznie dziękujemy i gratulujemy – liczba i wysoka jakość zaprezentowanych portfolio pozytywnie nas zaskoczyły, sprawiając, że wybór nie był prosty.

Finalistom jeszcze raz gratulujemy!


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego (AMKP), w pierwszą rocznicę śmierci Patrona, ogłasza konkurs na nowe logo oraz identyfikację wizualną Uczelni. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty.

W jury konkursu zasiadają projektanci – prof. Władysław Pluta (ASP w Krakowie), dr Kuba Sowiński (ASP w Krakowie), Marcin Wolny (studio otwarte), Antek Korzeniowski (AMKP) oraz przedstawiciele Uczelni – Izabela Błaszczyk (KBF, Przewodnicząca Rady Uczelni AMKP), dr Małgorzata Sternal (AMKP). Pracom jury przewodniczy prof. dr hab. Wojciech Widłak, Rektor AMKP.

W pierwszym etapie od projektantów oczekujemy przesłania portfolio. Jury dokona wyboru minimum trzech projektantów (studiów graficznych), którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego (4000 PLN brutto) przygotowania prac konkursowych. W II etapie wybrani projektanci zostaną poproszeni o przygotowanie znaku i materiałów dodatkowych.

Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wartość zamówienia (nagrody) nie może przekroczyć 30 000 PLN brutto.

Harmonogram konkursu:
Termin nadsyłania portfolio upływa 22 kwietnia 2021 o godz. 12:00
Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021
Termin nadsyłania prac na II etap Konkursu upływa w dniu 31 maja 2021 o godz. 12:00
Wybór Zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2021 r.

Publiczna prezentacja Zwycięzcy Konkursu oraz nowej identyfikacji wizualnej nastąpi podczas uroczystości w Krakowie w dniu 23 listopada 2021 – w 88. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego.

Regulamin, brief, podstawowy zakres zlecenia oraz wzór umowy dostępne są jako załączniki poniżej.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.amkp@amuz.krakow.pl


Regulamin
Załącznik 1 – brief
Załącznik 2 – podstawowy zakres zlecenia
Załącznik 3 – wzór umowy