Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rok akademicki 2018/2019


UWAGA!
NOWA SPECJALNOŚĆ:

PROWADZENIE ORKIESTR DĘTYCH

na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia

(w formularzu elektronicznym kandydat wybiera MODUŁ I – dyrygencki)

 


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW
ROZPOCZNIE SIĘ 4 MAJA O GODZINIE 00.01
I ZAKOŃCZY SIĘ 1 CZERWCA O GODZINIE 23.59


FORMULARZ ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminów wstępnych 2018-2019

UCHWAŁA Nr 142017 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rekrutacji

Szczegółowe wymagania programowe Studia I stopnia

Szczegółowe wymagania programowe Studia II stopnia