Rok akademicki 2018/2019


Kandydaci przyjęci na I rok studiów, zainteresowani otrzymaniem miejsca w Domu Studenta na rok akademicki  2018/2019 – proszeni są o składanie podań w Dziale Nauczania, p. 309.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz (dostępny na stronie internetowej oraz w p. 309)
  2. Zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania rodziców oraz kandydata za rok podatkowy 2017.

Termin składania dokumentów upływa ostatecznie w dniu 25 lipca 2018 roku.


UWAGA!
NOWA SPECJALNOŚĆ:

PROWADZENIE ORKIESTR DĘTYCH

na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia

(w formularzu elektronicznym kandydat wybiera MODUŁ I – dyrygencki)

 


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW
ROZPOCZNIE SIĘ 4 MAJA O GODZINIE 00.01
I ZAKOŃCZY SIĘ 1 CZERWCA O GODZINIE 23.59


FORMULARZ ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminów wstępnych 2018-2019

UCHWAŁA Nr 142017 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rekrutacji

Szczegółowe wymagania programowe Studia I stopnia

Szczegółowe wymagania programowe Studia II stopnia