Edukacja – Studia II stopnia


Nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych

Dla kogo:

Dla tych, którzy chcą:

 • uczyć dzieci i młodzież uzdolnioną muzycznie
 • śpiewać w zespole, chórze
 • improwizować
 • kierować życiem kulturalnym w środowisku
 • pokazywać, jak ważną rolę pełni muzyka w powszechnej edukacji

 

Nauczysz się:

 • rozwiązywać problemy pedagogiczne i psychologiczne
 • wykorzystywać najnowocześniejsze techniki multimedialne w edukacji
 • komponować, aranżować na potrzeby edukacji (i nie tylko)
 • improwizować
 • inspirować innych do twórczych działań artystycznych
 • prowadzić wydarzenia artystyczne jako prelegent / prezenter
 • tworzyć projekty naukowe i muzyczne
 • kierować zespołami

 

Po studiach:

Możesz zostać:

 • nauczycielem w szkołach ogólnokształcących i muzycznych I stopnia
 • artystą chóru w zespołach zawodowych
 • kierownikiem instytucji kulturalnych
 • artystą działającym w mediach (TV, radio, film)
 • animatorem życia muzycznego
 • dyrygentem chórów, zespołów amatorskich i szkolnych
 • prelegentem
 • naukowcem, nauczycielem akademickim

Możesz studiować w szkole doktorskiej.