Rok akademicki 2017/2018


HARMONOGRAMY DODATKOWEJ REKRUTACJI

DODATKOWA REKRUTACJA HARMONOGRAM

DODATKOWA REKRUTACJA WYDZ I

DODATKOWA REKRUTACJA WYDZ II


DODATKOWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

termin elektronicznej rejestracji kandydatów:
rozpoczęcie – 21.08.2017 godz. 0:01
zakończenie – 04.09.2017 godz. 23:59

I Wydział
Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

termin egzaminów:
07-08.09.2017

na niżej wymienione kierunki:

Dyrygentura – studia I i II stopnia

Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: kompozycja – studia II stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I i II stopnia

termin egzaminu:
18.09.2017

na kierunek:

Muzyka kościelna – studia I i II stopnia


II Wydział
Instrumentalny

termin egzaminów:
07-08.09.2017

na kierunek Instrumentalistyka w specjalnościach:

gra na lutni – studia I i II stopnia

gra na skrzypcach barokowych – studia I i II stopnia

gra na violone – studia II stopnia

gra na violi da gamba – studia I i II stopnia

gra na flecie traverso – studia I stopnia

gra na flecie prostym – studia I i II stopnia

gra na oboju barokowym – studia I i II stopnia

gra na altówce – studia I i II stopnia

gra na kontrabasie – studia II stopnia

gra na akordeonie – studia I i II stopnia

gra na puzonie – studia I stopnia

gra na waltorni – studia I stopnia

gra na perkusji – studia I stopnia

gra na puzonie w zakresie muzyki jazzowej – studia I i II stopnia

gra na saksofonie w zakresie muzyki jazzowej – studia I stopnia

 


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE!

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

UWAGA! PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW POCZTĄ!


 

ZARZĄDZENIE Nr 6 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjne

Uchwała nr 11_2016_ warunki i tryb rekrutacji 2017-2018_I i II st.

Uchwała nr 11_2016_Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania Studia I stopnia 2017-2018

Uchwała nr 11_2016_Załacznik nr 2 Szczegółowe wymagania Studia II stopnia 2017-2018

w sprawie zmiany warunków trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia