mgr Elżbieta Rudzińska (język angielski) – KIEROWNIK


Elżbieta RudzińskaAbsolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim /1987r/. Od roku 1990 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Od roku 2000 pełni funkcję kierownika Ogólnouczelnianego Zespołu Dydaktycznego.

elzbieta.rudzinska@amuz.krakow.pl