Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i Wychowania Fizycznego


Pracownicy: 

dr Małgorzata Baranowska (historia filozofii, współczesne kierunki filozoficzne)
mgr Leszek Chlubny (wychowanie fizyczne)
mgr Anna Lech (wychowanie fizyczne)