Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych


Pracownicy:

mgr Elżbieta Rudzińska (język angielski) – KIEROWNIK
elzbieta.rudzinska@amuz.krakow.pl

mgr Małgorzata Czyż (język niemiecki)
mgr Halina Boniszewska (język angielski)
mgr Anna Grogulska-Nowak (język włoski)
mgr Alina Rakowska (język niemiecki)
mgr Magdalena Sincholle (język francuski)