REGULAMIN
II  MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO im. JANA HOFFMANA
realizowanego on-line
KRAKÓW, 5 -10 listopada 2020

§ 1

1. Organizatorem II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Hoffmana jest Akademia Muzyczna w Krakowie.

2. II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana, zwany dalej Konkursem zostanie zorganizowany w dniach 5-10 listopada.

3. Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci wybitnego pianisty, pedagoga, jurora wielu prestiżowych konkursów, edytora PWM, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, Jana Hoffmana.

4. Jurorzy Konkursu:

Przewodniczący Jury: prof. Andrzej Pikul
Członkowie Jury:
prof. Joanna Ławrynowicz- Just
dr hab. Milena Kędra
Dyrektor Konkursu: mgr Elżbieta Hoffman

§ 2

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 25 października 2020 poprzez umieszczenie nagrań  w Internecie oraz przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres: konkurspianistyczny@amuz.krakow.pl
Instrukcja dotycząca umieszczania nagrań stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

2. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy nadesłać:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie
w zakładce II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Jana Hoffmana w Krakowie),
– Skan potwierdzenia dokonania przelewu wpisowego

Opłata uczestnictwa w wysokości 200 PLN dla uczestników posiadających obywatelstwo polskie powinna zostać wpłacona na konto:
BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z dopiskiem „Konkurs Pianistyczny”
Opłata uczestnictwa w wysokości 50 € dla uczestników z zagranicy powinna zostać wpłacona na konto:
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
BIC/SWIFT: PKOPPLPW
z dopiskiem „Konkurs Pianistyczny”

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

§ 3

1. O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 30 października 2020 r.

2. Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach wiekowych:

I – do lat 9    ( urodzeni  nie wcześniej niż 10 listopada 2011 r.)
II – do lat 12 (urodzeni nie wcześniej niż 10 listopada  2008 r.)
III –  do lat 15 ( urodzeni nie wcześniej niż 10 listopada  2005 r.)
IV – do lat 19 ( urodzeni nie wcześniej niż 10 listopada  2001 r.)
V – open     ( urodzeni przed 10 listopada 2001 r.)

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są wykonać:

Kategoria I i II

2 utwory do wyboru z pozycji wydanej przez PWM w edycji Jana Hoffmana
– 1 dowolnie wybrany utwór kompozytora polskiego
Maksymalny czas prezentacji 10 min.

Kategoria III  

1. etiuda do wyboru następujących kompozytorów:
C. Czerny, C. Cramer, M. Moszkowski, E. Pozzoli, F. Liszt
2. utwór kompozytora epoki klasycznej w formie allegra sonatowego, ronda lub wariacji
3. jeden utwór kompozytora polskiego
Maksymalny czas prezentacji 15 min.

Kategoria IV. I etap:

Sonata D. Scarlattiego
Etiuda wirtuozowska lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Dowolnie wybrany utwór kompozytora polskiego – czas trwania do 10 min.
Maksymalny czas prezentacji 18 min.

II etap:

Sonata klasyczna lub romantyczna
Dowolnie wybrany utwór
łączny czas wykonania – max. 45 min.

Kategoria V.   I etap:

Utwór lub utwory J. S. Bacha lub G.F. Haendla
Utwór lub utwory o charakterze wirtuozowskim
Utwór lub utwory następujących kompozytorów:
Debussy, M. Ravel, S. Rachmaninow, A. Skriabin, S. Prokofiew, K. Szymanowski, B. Bartok, ewentualnie utwór skomponowany w XX lub XXI wieku, z wyłączeniem utworów postromantycznych oraz kompozycji wymagających niestandardowego użycia instrumentu.

Maksymalny czas prezentacji 45 min.

II etap:

dowolnie wybrany program – czas trwania do 45 minut (z wyłączeniem utworów wykonywanych w I etapie).

§ 4

1. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci, nie dotyczy utworów powstałych na bazie współczesnych technik kompozytorskich.

2. Uczestnicy zobowiązani są wykonać utwory w oparciu o oryginalne wydania. Nazwę wydawnictwa należy podać na Formularzu zgłoszeniowym przy każdym zgłaszanym utworze.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

4. Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału w uroczystym koncercie na zakończenie Konkursu, który odbędzie się w formie stacjonarnej lub on-line, w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej w miejscu organizatora Konkursu.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.


Adres Konkursu:
Akademia Muzyczna w Krakowie
31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43

konkurspianistyczny@amuz.krakow.pl


Załącznik 1

Instrukcja umieszczania plików

W czasie pomiędzy 10 a 25 października 2020 uczestnik Konkursu przesyła na podany adres internetowy linki do udostępnionych plików nagrań. Pliki powinny być opatrzone opisem zawierającym imię i nazwisko kandydata oraz wykonywane utwory.

Pliki są nagraniami audio/wideo w jakości umożliwiającej Jury Konkursu ocenę wykonywanego materiału oraz identyfikację wizualną kandydata. W przypadku zbyt niskiej jakości nagrania organizatorzy Konkursu ma prawo odmówić jego przyjęcia.

Referencyjne, minimalne parametry jakościowe źródłowego pliku nagrania: wideo to rozdzielczość 720p przy ilości klatek 30fps oraz audio to przepływność na poziomie 256 kb/s.

Udostępnione w serwisie pliki powinny być dostępne od 10 października do 11 listopada 2020.

Usunięcie lub zmiana pliku przez uczestnika, po wysłaniu odnośnika do sekretarza, uniemożliwi ocenę tego materiału przez Jury Konkursu.

Zaleca się, aby materiał był podzielony, tzn. każdy utwór był nagrany w formie oddzielnego pliku.

Po weryfikacji nagrania będą udostępniane poprzez odnośniki dla Jury Konkursu. Weryfikacja będzie obejmować ocenę jakości udostępnionych materiałów, ich zgodność ze zgłoszonym w formularzu programem Konkursu.

Uczelnia dopuszcza użycie dowolnych serwisów, które umożliwiają udostępnianie i odtwarzanie plików audio/wideo bez konieczności pobierania ich i używania specjalistycznego oprogramowania. Odtwarzanie plików powinno być możliwe w przeglądarce internetowej, na stronie serwisu, z wykorzystaniem wbudowanego w stronę oprogramowania, które ten serwis udostępnia. Odtworzenie udostępnionego materiału musi nastąpić bez dodatkowej autoryzacji po użyciu przesłanego przez uczestnika odnośnika.

Przykładowy, popularny serwis spełniający oczekiwania uczelni to YouTube.
Odnośniki do dokumentacji w serwisie:
tworzenie konta w YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=pl&ref_topic=9267674

przesyłanie filmów:
https://support.google.com/youtube/answer/57407


– Współorganizator – Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej i Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego
– Partner – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego W Lusławicach