Z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej w Krakowie gratulacje i życzenia nadesłali:

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Aleksander Bobko – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Urszula Nowogórska Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Władysław Szymański – Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

prof. AM dr hab. Halina Lorkowska Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Antoni Cygan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

prof. Piotr Kielan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Mieczysław Kominek – Prezes Związku Kompozytorów Polskich

prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ  – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Za wszystkie gratulacje i życzenia serdecznie dziękujemy!