Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Gratulacje i podziękowania


GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA

za koncert chóralny a cappella „Górecki. Penderecki”
21.05.2023 r. w Bazylice OO. Jezuitów

otrzymują:

dr Andrzej Korzeniowski za znakomite przygotowanie i poprowadzenie Chóru AMKP w Pieśniach Maryjnych op. 54 H.M. Góreckiego i Missa brevis K. Pendereckiego, dbałość o intonację, spójne brzmienie i ducha tej pięknej muzyki;

wszyscy Członkowie Chóru AMKP za śpiew zaangażowany, płynący prosto z serc, ukazujący piękno i głębię dzieł obu twórców;

dr Maria Wilczek-Krupa za celne, bogate w treści słowo wprowadzające.

Wykonanie utworów K. Pendereckiego i H.M. Góreckiego w roku 90. rocznicy urodzin tych Kompozytorów-Gigantów polskiej muzyki współczesnej było wspaniałym zakończeniem zajęć z chóru w bieżącym roku akademickim.

Życzę wszystkim Studentom udanej sesji egzaminacyjnej oraz dalszego rozwoju artystycznego i sukcesów.

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak
Rektor AMKP