Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Godziny rektorskie


Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 76 ust. 5 Statutu, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prof. dr hab. Wojciech Widłak ustanawia, w związku z imprezą dla studentów I roku organizowaną przez Samorząd Studencki wieczorem 25 listopada br., godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, w piątek 26 listopada 2021 r. do godziny 12.00, bez konieczności ich odrabiania.