Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji


Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Polska Muzyka Niepodległa

29 listopada 2018 - 1 grudnia 2018

Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego / Music Theory and Interpretation Department
Katedra Kompozycji / Composition Department

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Polska Muzyka Niepodległa
Twórcy – idee – dzieła – konteksty
w ramach Jubileuszu 130-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie
29 listopada – 1 grudnia 2018

International Academic Conference
Polish Independent Music
Authors – ideas – works – contexts
as part of the 130th anniversary celebrations of the Academy of Music in Kraków
29th November – 1st December


Dzień pierwszy / Day I

czwartek, 29 listopada 2018 / Thursday, 29th Nov. 2018
Sala Senatu (310) / Senate Hall (310)

 • 11:00–13:00

JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
Rector of the Academy of Music in Kraków
Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
powitanie gości, otwarcie sesji
welcome speech, opening of the session

Teresa Malecka Akademia Muzyczna w Krakowie
Muzyka polska drugiej połowy XX wieku jako droga do nowej niepodległości (1989)
Polish Music of the Second Half of the 20th Century as the Path towards New Independence (1989)

Marta Szoka Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Refleks antynomii francusko-niemieckich w polskiej muzyce XX i XXI wieku
The Reflex of French-German Antinomies in Polish Music of the 20th and 21st Centuries

Rūta Stanevičiūtė Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius
Lithuanian Reception of Polish Music in late 1980s–early 1990s
Recepcja muzyki polskiej na Litwie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku

prowadzenie/chairman: Małgorzata Janicka-Słysz

13:00–15:00 przerwa obiadowa/lunch break

Sala Kameralna im. prof. Marka Stachowskiego / Prof. Marek Stachowski Chamber Hall

 • 15:00–17:00

Anna Granat-Janki Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Wątki niepodległościowe i patriotyczne w muzyce Marty Ptaszyńskiej
Independence-related and Patriotic Elements in Marta Ptaszyńska’s Music

Kinga Kiwała Akademia Muzyczna w Krakowie
Audycje Andrzeja Krzanowskiego – „traktat” o poszukiwaniu wolności
Programmes by Andrzej Krzanowski – “treatise” about Search for Freedom

Natalia Szwab Akademia Muzyczna w Krakowie
Granice artystycznej wolności. Pawła Szymańskiego powroty do tradycji
The Limits of Artistic Freedom. Paweł Szymański’s Returns to Tradition

Kazimierz Płoskoń Akademia Muzyczna w Krakowie
Henryk Mikołaj Górecki i Arvo Pärt – Miserere. W poszukiwaniu pokutnych obrazów muzycznych
Henryk Mikołaj Górecki and Arvo Pärt – Miserere. Searching for Penitential Musical Pictures

prowadzenie/chairman: Marta Szoka

17:00–17:30 przerwa na kawę/coffee break

Sala Kameralna im. prof. Marka Stachowskiego / Prof. Marek Stachowski Chamber Hall

 • 17:30–19:00

Ilona Iwańska Akademia Muzyczna w Krakowie
Tęsknota do utraconego archetypu. Neotonalność w muzyce polskiej ostatnich dziesięcioleci
Longing for the Lost Archetype. Neo-tonality in Polish Music of the Last Decades

Andrzej Mądro Akademia Muzyczna w Krakowie
Krakowska Szkoła Jazzu? – wczoraj i dziś
Kraków’s School of Jazz? – Yesterday and Today

Marcin Strzelecki Akademia Muzyczna w Krakowie
Dźwięk na wolności, czyli krakowskie Studio Muzyki Elektroakustycznej
Sound-in-Freedom – Kraków’s Electroacoustic Music Studio

prowadzenie/chairman: Anna Granat-Janki


Dzień drugi / Day II

piątek, 30 listopada 2018 / Friday, 30th Nov 2018
Sala Kameralna im. prof. Marka Stachowskiego / Prof. Marek Stachowski Chamber Hall

 • 10:00–11:30

Stefan Keym Université Toulouse II Jean Jaurès, Département Musique, Laboratoire de recherche
National Music by Foreign Composers? The Symphonic Polonia – Compositions by Franz Liszt and Augusta Holmès
Muzyka narodowa zagranicznych kompozytorów? Symfoniczne kompozycje „polskie” Franza Liszta i Augusty Holmès

Anna Nowak Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Musique Surrealistique Hanny Kulenty-Majoor
Hanna Kulenty-Majoor’s Musique Surrealistique

Violetta Przech Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Zbigniew Bargielski – twórca niezależny
Zbigniew Bargielski – the Independent Artist

prowadzenie/chairman: Marcin Trzęsiok

11:30–12:00 przerwa na kawę/coffee break

 • 12:00–13:30

Marcin Trzęsiok Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Glossy do Z ksiegi nocy I Marka Stachowskiego
A Supplement to Z księgi nocy I by Marek Stachowski

Ewa Wójtowicz Akademia Muzyczna w Krakowie
O kwartetach smyczkowych Marka Stachowskiego i Krzysztofa Meyera w kontekście tradycji gatunku
Marek Stachowski’s and Krzysztof Meyer’s String Quartets in the Context of the Tradition of the Genre

Agnieszka Draus Akademia Muzyczna w Krakowie
Alchemia nauczania kompozycji. Marek Stachowski i jego szkoła
Alchemy of Composition Teaching – Marek Stachowski and His School

prowadzenie/chairman: Anna Nowak

14: 00–15:30 przerwa obiadowa/lunch break

 • 15:30–16:30

Ewa Siemdaj Akademia Muzyczna w Krakowie
Muzyka Krzysztofa Pendereckiego i film. Rekonesans
Music of Krzysztof Penderecki and Film. Reconnaissance

Maria Wilczek Akademia Muzyczna w Krakowie
Muzyka filmowa Abla Korzeniowskiego
Abel Korzeniowski’s Film Music

prowadzenie/chairman: Violetta Przech

16:30–17:00 przerwa na kawę/coffee break

 • 17:00–19:00

Siglind Bruhn Institute for the Humanities, The University of Michigan
Sorrow and Serenity in Visions of Impermanence: Penderecki’s Eighth Symphony
Rozpacz i ukojenie w wizjach nietrwałości: VIII Symfonia Pendereckiego

Regina Chłopicka Akademia Muzyczna w Krakowie
Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Liczby–proporcje–symbole
Krzysztof Penderecki’s Music. Numbers–Proportions–Symbols

Iwona Sowińska-Fruhtrunk Akademia Muzyczna w Krakowie
Wokół Sekstetu Krzysztofa Pendereckiego: od kategorii ekspresywnych do figur znaczących
Around Sextet by Krzysztof Penderecki: from Expressive Categories to Signifying Figures

Krzysztof Cyran Akademia Muzyczna w Krakowie
Wielka synteza – od dogmatu do dramatu. O Credo Krzysztofa Pendereckiego
The Great Synthesis – from Dogma to Drama. About Krzysztof Penderecki’s Credo

prowadzenie/chairman: Teresa Malecka

19:00–19:30 przerwa na kawę/coffee break

 • 19:30

Spotkanie z Profesorem Krzysztofem Pendereckim
Koncert-niespodzianka…
Meeting with Professor Krzysztof Penderecki
Concert-surprise…


Dzień trzeci / Day III

sobota, 1 grudnia 2018 / Saturday, 1st Dec. 2018

Konferencja Naukowa
Jubileuszowy Maraton Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie
Academic Conference
Jubilee Marathon of the Composition Department of the Academy of Music in Kraków

Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar / Prof. Krystyna Moszumańska-Nazar Concert Hall

 • 11.00–12.00

Krzysztof Szwajgier Akademia Muzyczna w Krakowie
Niepodległość muzyki
Independence of music

Odsłona pierwsza maratonu / The first part of the marathon
WEKTORY_1/VECTORS_1

Krzysztof Penderecki
Quartetto per archi no. 1 (1960)

PanTon Quartet
Karolina Szymbara – skrzypce
Fabio Salmeri – skrzypce
Paweł Riess – altówka
Łukasz Laxy – wiolonczela

Józef Rychlik
Utwór na flet solo (1970)

Renata Guzik – flet

Mateusz Bień
Figury płaskie na kwartet smyczkowy (2016)

PanTon Quartet

12:00–12:30 przerwa na kawę/coffee break

Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
Prof. Krystyna Moszumańska-Nazar Concert Hall

 • 12:30–13:30

Małgorzata Janicka-Słysz Akademia Muzyczna w Krakowie
Krakowska Szkoła Kompozytorska. Fenomen i paradoks. Imponderabilia
Kraków’s Compositional School: Phenomenon and Paradox: Imponderabilia

Odsłona druga maratonu / The second part of the marathon
FLAUTANDO

Michał Pawełek
Mittsu no yume monogatari na 2 flety i elektronikę (2012)

Łukasz Długosz – flet
Agata Kielar-Długosz – flet
Michał Pawełek – elektronika

Wojciech Ziemowit Zych
Flarea na flet i harfę (2018)

Anna Karpowicz – flet
Zofia Dowgiałło-Zych – harfa

Wojciech Widłak
Widnokręgi na dwa flety i fortepian (2017)

Trio Łukasza Długosza
Łukasz Długosz – flet
Agata Kielar-Długosz – flet
Andrzej Jungiewicz – fortepian

13:30–15:00 przerwa obiadowa/lunch break

Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
Prof. Krystyna Moszumańska-Nazar Concert Hall

 • 15.00

Odsłona trzecia maratonu/The third part of the marathon
#KKOM

Jarosław Płonka
Detroit Landscape na klarnet, skrzypce, fortepian i perkusję (2016)

Piotr Peszat
Grocery Store Music #5 na klarnet, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, fortepian, perkusję i elektronikę

Michał Gronowicz
Suite pour le souper du… na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2016)

Karol Nepelski
PRIMORDIUM: Encephalon na flet/flet basowy, klarnet/klarnet basowy, skrzypce, fortepian, perkusję i elektronikę (2010)

Maciej Jabłoński
Niepokój – pewność na klarnet/klarnet basowy, skrzypce, perkusję i fortepian (2009) na flet/flet basowy, klarnet/klarnet basowy, skrzypce, fortepian, perkusję i elektronikę (2010)

Hashtag Ensemble
Michał Pawełek – elektronika
Piotr Peszat – elektronika

16.00–16.30 przerwa na kawę/coffee break

Sala Kameralna im. prof. Marka Stachowskiego / Prof. Marek Stachowski Chamber Hall

 • 16:30–18:30

Okrągły stół kompozytorów i teoretyków związanych z AM w Krakowie
“The round table” of the composers and theorists connected with the Academy of Music in Kraków

Mateusz Bień, Renata Borowiecka, Regina Chłopicka, Marek Chołoniewski, Marcel Chryrzyński, Krzysztof Cyran, Magdalena Długosz, Agnieszka Draus, Michał Gronowicz, Ilona Iwańska, Maciej Jabłoński, Kinga Kiwała, Teresa Malecka, Andrzej Mądro, Maciej Negrey, Karol Nepelski, Anna Oberc, Michał Pawełek, Piotr Peszat, Jarosław Płonka, Kazimierz Płoskoń, Leszek Polony, Józef Rychlik, Ewa Siemdaj, Iwona Sowińska-Fruhtrunk, Marcin Strzelecki, Natalia Szwab, Krzysztof Szwajgier, Wojciech Widłak, Maria Wilczek-Krupa, Ewa Wójtowicz, Anna Zawadzka-Gołosz, Wojciech Ziemowit Zych

prowadzenie/chairman: Małgorzata Janicka-Słysz

Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
Prof. Krystyna Moszumańska-Nazar Concert Hall

 • 18:30–20:00

Odsłona czwarta maratonu/The fourth part of the marathon
WEKTORY_2/VECTORS_2

Anna Zawadzka-Gołosz
Esej o ziemi i o niebie na wiolonczelę i fortepian (2014)

Cracow Duo
Jan Kalinowski – wiolonczela
Marek Szlezer – fortepian

Magdalena Długosz
Capriccio movente na altówkę i elektronikę (2017-18)

Paweł Riess – altówka
Michał Pawełek – elektronika

Marcel Chyrzyński
Death in Venice na klarnet, wiolonczelę i fortepian (2017)

Barbara Borowicz – klarnet
Cracow Duo
Jan Kalinowski – wiolonczela
Marek Szlezer – fortepian

Marek Chołoniewski
Cymatic Brain na komputer (2015)

Marek Chołoniewski


Uczestnicy konferencji (w porządku alfabetycznym) / Speakers of the conference (in alphabetical order):

Renata Borowiecka
Siglind Bruhn
Regina Chłopicka
Krzysztof Cyran
Agnieszka Draus
Anna Granat-Janki
Ilona Iwańska
Małgorzata Janicka-Słysz
Stefan Keym
Kinga Kiwała
Teresa Malecka
Andrzej Mądro
Maciej Negrey
Anna Nowak
Anna Oberc
Kazimierz Płoskoń
Leszek Polony
Violetta Przech
Ewa Siemdaj
Iwona Sowińska-Fruhtrunk
Rūta Stanevičiūtė
Marcin Strzelecki
Natalia Szwab
Marta Szoka
Krzysztof Szwajgier
Marcin Trzęsiok
Maria Wilczek-Krupa
Ewa Wójtowicz


Kierownictwo naukowe i organizacyjne konferencji / Scientific and organisational head of the conference:
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM
Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego / The Head of the Music Theory and Interpretation Department

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne maratonu kompozytorów / Artistic and organisational head of the composers’ marathon:
prof. dr hab. Wojciech Widłak
Kierownik Katedry Kompozycji / The Head of the Composition Department

Komitet naukowy i organizacyjny – grupa twórcza:
Scientific and organisational committee – creative group:
dr Ilona Iwańska
mgr Iwona Sowińska-Fruhtrunk
dr Maria Wilczek
dr Michał Gronowicz

Asystenci – studenci z Koła Naukowego Teoretyków Muzyki / Assistants – students from the Scientific
Association of Music Theorists:
Klaudia Bałos, Maurycy Grabowski, Gabriela Jarosz, Yarema Korolyshyn, Samanta Laskowska, Sandra Laskowska, Wiktor Lorens, Maciej Polakowski, Paweł Przybyła, Marcin Słonina, Łukasz Tryba, Anna Wołczańska

Opiekun Koła Naukowego / Supervisor of the Scientific Association:
dr Ewa Wójtowicz

Tłumaczenie / Translation:
Jolanta Bujas

Korekta / Proofreading:
mgr Dominika Micał


wstęp wolny

Szczegóły

Start:
29 listopada 2018
Koniec:
1 grudnia 2018
Wydarzenie kategoria:

Miejsce

Akademia Muzyczna
ul. Św. Tomasza 43
Kraków, Polska