O Instytucie


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Historia i działalność

Kształcenie muzyków kościelnych w Krakowie w duchu zaleceń Soboru Watykańskiego II związane było początkowo z elementarnym przygotowaniem organistów do posługi w liturgii sprawowanej w języku polskim. Powołane do istnienia Archidiecezjalne Studium Organistowskie rozwinęło z biegiem czasu kilkustopniową strukturę, kształcąc na poziomie podstawowym, średnim i wyższym. W latach 70-tych XX wieku tzw. studium wyższe stało się częścią Instytutu Liturgicznego. Od roku 1981 Instytut Liturgiczny został włączony w ramy Wydziału Teologicznego, powstałej wtedy Papieskiej Akademii Teologicznej. Założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu był ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski, zaś kierownikiem Sekcji Muzyki Liturgicznej doc. Marian Machura. W latach 1999-2001 funkcję kierownika pełnili kolejno o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek i mgr Wiesław Delimat. Studenci Sekcji Muzyki Liturgicznej kształceni byli głównie w zakresie praktycznej nauki gry na organach i fortepianie, akompaniamentu liturgicznego, chorału gregoriańskiego oraz dyrygowania. Studia, mające charakter stacjonarny, trwały 4 lata. Po ich zakończeniu i złożeniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymywali dyplom uprawniający do wykonywania profesji muzyka kościelnego. W roku 1988 pracujący w Sekcji Muzyki Liturgicznej dr hab. Włodzimierz Siedlik stworzył chór Psalmodia, którego został.

W roku 2002 kształcenie muzyków kościelnych w ramach Papieskiej Akademii Teologicznej zostało przeniesione na Wydział Historii Kościoła, gdzie było prowadzone w ramach specjalności muzyka kościelna. W tym samym roku utworzono Katedrę Muzyki Kościelnej, której pierwszym kierownikiem został ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, a pracownikami: prof. dr hab. Wiesław Delimat, dr hab. Włodzimierz Siedlik, ks. dr hab. Robert Tyrała. W kolejnych latach zatrudniona została s. dr hab. Susi Ferfoglia. Kierownikiem specjalności muzyka kościelna na kierunku Historia w latach 2002-2008 był ks. prof. dr hab. Andrzej Zając.

W późniejszych latach do Katedry Muzyki Kościelnej dołączyli także: ks. dr Wojciech Kałamarz CM, dr hab. Witold Zalewski i o. dr Dawid Kusz OP.

Kształcenie muzyków kościelnych w Krakowie odbywało się równolegle w tutejszej Akademii Muzycznej. W roku 1997 prof. dr Jerzy Kurcz, ówczesny dziekan, utworzył na Wydziale Wychowania Muzycznego specjalność muzyka kościelna. Aby uzyskać w tym celu niezbędne minimum kadrowe zaprosił do współpracy w utworzonym Zakładzie Muzyki Kościelnej pedagogów: prof. Leszka Wernera, prof. dr. hab. Krzysztofa Latałę (kierującego Zakładem Muzyki Kościelnej w latach 1997-2000), ks. dr. hab. Tadeusza Przybylskiego SDB, dr. Marka Wolaka oraz ks. dr. hab. Roberta Tyrałę (kierownik zakładu w latach 2005-2010, katedry od 2010). Do tego grona pedagogów kolejno dołączyli: ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej w latach 1999-2004) oraz dr Henryk Jan Botor. W roku 2009 w Zakładu Muzyki Kościelnej rozpoczyna pracę dr hab. Krzysztof Michałek. W roku 2010 w miejsce Zakładu Muzyki Kościelnej zostaje utworzona Katedra Muzyki Religijnej. Od roku akademickiego 2009/2010, po rozpoczęciu studiów na kierunku muzyka kościelna specjalność przestała istnieć.

W 2006 roku rektorzy: Akademii Muzycznej – prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, oraz Papieskiej Akademii Teologicznej – ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, powołali komisję wspólną do stworzenia programu i regulaminu studiów oraz wymagań dotyczących egzaminu wstępnego kierunku muzyka kościelna. Skład komisji był następujący: ks. dr hab. Robert Tyrała (przewodniczący), ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, prof. dr hab. Adam Korzeniowski, prof. dr hab. Jan Jazownik, prof. dr hab. Wiesław Delimat. Dokumenty złożone zostały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie jesienią 2007 roku.

1 lutego 2008 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie kierunku muzyka kościelna – jedynej takiej formy kształcąca muzyków kościelnych na poziomie licencjatu i magisterium. Uprawnienia nadane zostały dwóm współpracującym na polu muzyki kościelnej uczelniom, a więc Wydziałowi Historii i Dziedzictwa Kulturowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. 19 listopada 2008 roku w Domu Arcybiskupów Krakowskich rektorzy Akademii Muzycznej i Papieskiej Akademii Teologicznej podpisali porozumienie, a także regulamin studiów. Senaty obydwu uczelni powołały do istnienia Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie, którego pierwszym dyrektorem mianowali ks. dr. hab. Roberta Tyrałę.