Show more options Hide more options

Ogłoszenia


18.09.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku wyborów uzupełniających na przedstawiciela do Senatu (8.09. 2020r.) oraz na przedstawiciela w Kolegium Elektorów (9.09.20r.) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, mandaty Senatora i Elektora otrzymała p. Joanna Czech.

Podkomisja Wyborcza OW5
mgr Adriana Chmura, mgr Elżbieta Rosiecka, mgr Czesława Zawrotniak


01.09.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem pracy w naszej Uczelni przez p. Kanclerza inż. Krzysztofa Rymarczyka, wygasły mandaty elektora i senatora, które od nas otrzymał w wyniku poprzednich wyborów.

Zgodnie z zapisami Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie, załącznik nr 3 Ordynacja wyborcza § 4 Ogólne zasady pkt. 16, należy niezwłocznie uzupełnić wakaty w Kolegium Elektorów dla wyboru rektora oraz w grupie członków Senatu.

W dniu 2 września br. rozpoczniemy procedury wyborcze, które odbędą się – jak poprzednie – online.

Oto  terminarz czynności wyborczych:

WYBORY DO SENATU

1/ 2 września br. (środa) w godz. 12.00 – 12.15 – zgłaszanie kandydatury do Senatu

2/ 3 września br. (czwartek) do godz. 24.00 – przesyłanie do Podkomisji Wyborczej OW-5 zgody na kandydowanie.

3/ 4 września br. (piątek) w godz. 12.00 – 12.15 – wybory naszego przedstawiciela do Senatu.

WYBORY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW

1/ 7 września br. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 10.15 – zgłaszanie kandydatury do Kolegium Elektorów

2/ 8 września br. (wtorek) do godz. 24.00 – przesyłanie do Podkomisji Wyborczej OW-5 zgody na kandydowanie.

3/ 9 września br. (środa) w godz. 10.00 – 10.15 – wybory przedstawiciela do Kolegium Elektorów.

Podobnie jak w poprzedniej turze wyborów, o wynikach głosowań będą Państwo informowani na bieżąco. Prosimy o regularne sprawdzanie służbowej skrzynki mailowej.

Strona logowania do modułu:
https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie

Instrukcja dotycząca głosowania dostępna jest pod adresem:
https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/Images/instrukcja_glosujacy.pdf

Z wyrazami szacunku
Podkomisja Wyborcza OW-5
Adriana Chmura, Elżbieta Rosiecka, Czesława Zawrotniak


27.07.2020

Rektor-Elekt Akademii Muzycznej w Krakowie – prof. dr hab. Wojciech Widłak uprzejmie informuje, że w kadencji 2020-2024 przewiduje współpracę z następującymi prorektorami:

prof. dr hab. Jan Jazownik – prorektor ds. kształcenia (w tym sprawy doktorantów – po potwierdzeniu uzgodnienia przez Samorząd Doktorantów, stosownie do wymogów Statutu Uczelni);

dr hab. Monika Gardoń-Preinl – prorektor ds. artystycznych i naukowych;

dr Małgorzata Sternal – prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych (po potwierdzeniu uzgodnienia przez Samorząd Studentów, stosownie do wymogów Statutu Uczelni).


15.07.2020

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo.

Wybory  w Akademii Muzycznej w Krakowie na kadencję 2020- 2024 dokonały się!

Uczelniana Komisja Wyborcza gratuluje Wszystkim, których Wyborcy obdarzyli zaufaniem, powierzając , poprzez głosowanie, pełnienie funkcji jednoosobowych lub mandat członka organu kolegialnego czy też rady wydziału.

Jednocześnie UKW kieruje podziękowanie do wszystkich Podkomisji za owocną, pełną trudu, czujności i zaangażowania współpracę.

Po raz kolejny dziękujemy Pani Mecenas Wioletcie Filar- Figlarskiej za nieocenioną pomoc  w dociekaniu sensu zapisów nieudanej Ustawy 2.0, oraz bazującego na niej Statutu naszej Akademii.

Pan Konrad Mika również zasługuje na nasz podziw i podziękowanie – często z prędkością światła umieszczał we właściwym miejscu  strony  internetowej otrzymane przez nas materiały.

Natomiast praca, którą wykonał Pan Paweł Mikłaszewski przechodzi nasze wyobrażenie! Dziękujemy za cierpliwość i kreatywność. Proszę zatem przyjąć nasze podziękowanie na miarę tego, czego nie umiemy sobie wyobrazić…

Z wyrazami szacunku
w imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej
Przewodnicząca
Elżbieta Hoffman


06.07.2020

Szanowni Członkowie Wspólnoty Akademii Muzycznej w Krakowie!

W dniu dzisiejszym Kolegium Elektorów Akademii Muzycznej w Krakowie powierzyło mi w drodze wyboru funkcję rektora Uczelni. Pragnę serdecznie podziękować Szanownym Elektorom za okazane zaufanie i tak silne wsparcie już w pierwszej turze głosowania. To dla mnie wielki zaszczyt, a przede wszystkim zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasza Akademia. Dziękuję zarówno Społeczności Akademii, jak i Radzie Uczelni za wskazanie mojej kandydatury.

Składam podziękowanie i wyrazy szacunku moim Kontrkandydatom: obecnemu Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Krawczyńskiemu, prof. dr. hab. Rafałowi J. Delekcie oraz prof. dr. hab. Zdzisławowi Łapińskiemu. Liczę na ich pomoc i współpracę w czekającej nas wspólnej przyszłości.

Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci! Przed nami trudna droga powrotu do normalnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości podyktowanej trwającą jeszcze pandemią. Dziś wiemy już, że będzie inaczej niż dotąd, ale wciąż nie jesteśmy pewni, JAK będzie. To “inaczej” musimy przekuć na “lepiej”, łącząc się we wspólnym działaniu – i we wspólnej nadziei. Zwracam się z prośbą do Wszystkich Członków Wspólnoty Akademii o wsparcie moich przyszłych działań, które będę podejmował wraz ze współpracownikami w duchu dialogu i porozumienia oraz realizacji nadrzędnego celu, jakim jest dobro Uczelni. Wierzę, że RAZEM możemy dokonać wiele.

VIVAT ACADEMIA!

Wojciech Widłak


© Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Fot. Bartek Barczyk

 

Uczelniana Komisja Wyborcza ma zaszczyt poinformować, że w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 06.07.2020 kandydatem, który uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany Rektorem-Elektem jest:

prof. dr hab. Wojciech Widłak

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr Elżbieta Hoffman


03.07.2020

Szanowni Państwo,

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że zgodnie z harmonogramem wyborczym w dniu 06.07. odbędzie się wybór Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na kadencję 2020-2024.

Głosowanie o nazwie Wybór Rektora – dostępne w module głosowania w systemie NESOS (https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie) – zaplanowane jest na godz. 10.00-10.15 i w razie potrzeby (konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów) będzie kontynuowane w odstępie czasowym pełnej godziny (11.00, 12.00, 13.00 itd.). Informacje o wynikach będą przekazywane drogą mailową.

Każdy elektor będzie mógł zaznaczyć w danym głosowaniu 1 kandydata lub skorzystać z opcji WSTRZYMUJĘ SIĘ. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu głosowania
(https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/Images/instrukcja_glosujacy.pdf),
jednocześnie przypominając, że warunkiem dostępu do modułu głosowania jest posiadanie aktywnego konta w systemie NESOS.

W sytuacji ewentualnych trudności z oddaniem głosu – wynikających z działania modułu głosowania – prosimy o natychmiastowy kontakt z Przewodniczącą UKW mgr Elżbietą Hoffman (+48502541014).

W sytuacji niewyłonienia Rektora-elekta w dniu 06.07. Uczelniana Komisja Wyborcza poinformuje Państwa o dalszych działaniach wyborczych.


26.06.2020

Oświadczenie

W związku z obliczem toczącego się procesu wyboru Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na kadencję 2020-2024 składam moją rezygnację z dalszego kandydowania.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała


Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż:

1. Uchwałą Senatu z dnia 23 czerwca 2020 – iż następujący Kandydaci na funkcję rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w wyborach na kadencję 2020-2024 rektora uzyskali pozytywną opinię ( w porządku alfabetycznym):

 • Prof. dr hab. RAFAŁ   DELEKTA
 • Prof. dr hab. STANISŁAW KRAWCZYŃSKI

2. Uchwałą Rady Uczelni z dnia 23 czerwca 2020r. następujący Kandydaci zostali wskazani na funkcję rektora Akademii Muzycznej w Krakowie w wyborach na okres kadencji 2020-2024 ( w porządku alfabetycznym):

 • Prof. dr hab. ZDZISŁAW ŁAPIŃSKI
 • Prof. dr hab.  WOJCIECH WIDŁAK

Powołanie na funkcję p.o. członka OW I AMK

Powołanie na funkcję p.o.Przewodniczącej oraz Operatora OW I AKM


16. 06. 2020

 

Uchwałą Rady Uczelni w sprawie zgłaszania kandydatur na funkcję Rektora Akademii Muzycznej  w Krakowie, na kadencję 2020- 2024 Kandydatami Rady Uczelni zostali:

Prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
Prof. dr hab. Wojciech Widłak

Elżbieta Hoffman
Przewodnicząca UKW


14.06.2020

Jego Magnificencja Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
Akademia Muzyczna w Krakowie

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż działając w myśl

 • 22 ust.1. i 2. 5. 6. Ordynacji wyborczej Akademii Muzycznej wpisała na listę kandydatów na funkcję Rektora  następujące Osoby, które wskazała  Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie:
 1. Prof. dr hab. Mariola Cieniawa- Puchała
 2. Prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
 3. Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński
 4. Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
 5. Prof. dr hab. Wojciech Widłak

Elżbieta Hoffman
Przewodnicząca UKW


09.06.2020

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA PRZYPOMINA O REGULARNYM SPRAWDZANIU SŁUŻBOWEJ SKRZYNKI MAILOWEJ !!!


04.06.2020

Harmonogram wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych Akademii Muzycznej w Krakowie na okres kadencji 2020-2024:

5–10 czerwca 2020 r. – dokończenie procedury zgłaszania kandydatów na funkcję rektora

19 czerwca 2020 r. – ostateczny termin dokonania wyboru elektorów

19 czerwca 2020 r. – ostateczny termin zgłoszenia kandydatów na funkcje rektora przez radę uczelni

22 czerwca 2020 r. – senat nadzwyczajny – opiniowanie kandydatur na funkcję rektora

6 lipca 2020 r. – wybory rektora

15 lipca 2020 r. – ostateczny termin dokonania pozostałych procedur wyborczych

30 listopada 2020 r. – końcowy termin przeprowadzenia wyborów do rady uczelni.

W związku z faktem przeprowadzania wyborów w nadzwyczajnym trybie on-line, wszystkie terminy poszczególnych procedur wyborczych oraz czas pomiędzy nimi, ulegają skróceniu, decyzję w tym zakresie podejmują właściwe komisje wyborcze.


Szanowni Państwo,

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym Senat Akademii Muzycznej w Krakowie podjął uchwałę Nr 18/2020 w sprawie zmiany uchwały wyborczej AMK.
Jednocześnie informuję, iż treść uchwały publikowana jest dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Uchwały Senatu/2020 oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce Wybory.
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje również, że rozpoczyna w sposób zdalny kontynuowanie procedury zgłaszania kandydatów na Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie na okres kadencji  2020 – 2024 odbędzie się to w dniach:

      od piątku 05.06.2020 godzina 15.00  do środy 10.06.2020 godzina 15.00

W głosowaniu mogą wziąć  udział tylko osoby uprawnione oraz te które do tej pory nie oddały głosu na żadnego z kandydatów. Osoby uprawnione, posiadające konto w Nesosie zostaną poinformowane droga mailową o głosowaniu.
Gorąco zachęcamy wszystkich państwa do aktywnego działania w procesie wyborczym po przez głosowanie w system NESOS.


01.06.2020

WYBORY 2020-2024

Uprzejmie informujemy społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie, że wznawiamy procedurę wyborczą w trybie zdalnym!

W środę 03.06. w godzinach 09.00-15.00 zapraszamy do wzięcia udziału w testowaniu modułu zdalnego głosowania w systemie NESOS. Szczegółowe informacje zostaną przesłane do wszystkich wyborców drogą mailową (poczta w systemie NESOS).


29.04.2020

Szanowni Państwo!

   W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej pragnę poinformować, iż dokładamy wszelkich starań mających na celu kontynuację działań wyborczych. Naszą rolą jest dostosowywanie kalendarza wyborczego do zmieniających się uwarunkowań  czasowych. Zapadają  kolejne decyzje zmieniające terminy ewentualnego powrotu na Uczelnię, co warunkuje nasze propozycje dotyczące dat dla poszczególnych procedur wyborczych.

W związku z dużym zainteresowaniem naszej Społeczności możliwością realizacji dalszych działań wyborczych w oparciu o technologie informatyczne jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Prawnik W. Filar- Figlarską badając prawne możliwości takiej zmiany.  Zmianom miałaby być poddana ordynacja wyborcza w zakresie czynności i nomenklatury, co wymaga szczegółowego doprecyzowania. Odpowiedzialność za  wynik tych zmian jest bardzo wysoka a zatem musimy mieć pewność, iż ich wdrażaniem nie spowodujemy zagrożenia dla prawomocności wykonania wszystkich procedur i skutków wyborczych. Zatem, wnosząc na ręce JM Rektora wniosek o ich dokonanie poprzez uchwałę Senatu  musimy uzyskać pewność co prawidłowości tych zmian; mogą jej nam odpowiedzialnie dostarczyć wyłącznie opinie prawne.

   Proszę zatem o wyrozumiałość i cierpliwość. Działamy bez zbędnej zwłoki, powodując się naszym wspólnym DOBREM, jakim dla nas wszystkich jest Akademia Muzyczna w Krakowie.

Życzę Państwu zdrowia , dobrego samopoczucia i uzasadnionej nadziei na lepsze jutro!

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca UKW
Elżbieta Hoffman


12.03.2020

KOMUNIKAT  UCZELNIANEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Co-2, decyzją Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej wszelkie działania wyborcze zostają zawieszone aż do odwołania.


WYBORY na okres kadencji 2020-2024

 

 Skład Komisji – UKW 2020

Kalendarz wyborczy 2020

Harmonogram dyżurów – zgłoszenia kandydatów na stanowisko Rektora

Podział mandatów Kolegium Elektorów dla wyboru Rektora

Podział mandatów do Senatu


Ogłoszenia dotyczące okręgu wyborczego OW-IV

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języków Obcych

 • Wybory Elektorów dla Wyboru Rektora. Termin zebrania wyborczego 16 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali 414

Ogłoszenia Podkomisji Wyborczych

Uchwała Nr1 2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania podkomisji wyborczych Akademii Muzycznej w Krakowie