dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM


Vice Rector
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM

Janicka-Slysz Malgorzata