Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

poniedziałek, 16 grudnia 2019
– godz. 9:00 Przesłuchania Konkursowe
– godz. 18:30 Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów laureatom


AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
KATEDRA ORGANÓW

VII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego
w Krakowie (2019)

§ 1

1. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2019) jest Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Organów.
2. VII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego, zwany dalej Konkursem odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2019 r.
3. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia oraz uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

§ 2

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 31 października 2019 r. drogą elektroniczną na adres:

konkursorganowy@amuz.krakow.pl

2. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 należy nadesłać:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie) w zakładce VII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie,
– potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 100,00 PLN (skan potwierdzenia dokonania przelewu), którą należy przesłać na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

§ 3

O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 10 listopada 2019 r.

§ 4

1. Publiczne przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w jednym etapie.
2. Program Konkursu obejmuje następujące utwory:

2.1. En Taille do wyboru:
François Couperin (1668-1733)
Messe pour les Paroisses
Gloria. 6e Couplet. Tierce en Taille
lub
Benedictus. Chromhorne en Taille
lub
François Couperin (1668-1733)
Messe pour les Convents
Gloria. 5e Couplet. Chromhorne sur la Taille
lub
Elevation. Tierce en Taille
lub
Nicolas de Grigny (1672-1703)
Messe
Gloria. Récit de Tierce en Taille

2.2. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Fuga g-moll Wq 119 nr 5, H 88

2.3. Johannes Brahms (1833-1897), preludium chorałowe z op. 122 do wyboru:
nr 2, Herzliebster Jesu
lub
nr 3, O Welt, ich muss dich lassen
lub
nr 4, Herzlich tut mich erfreuen
lub
nr 9, Herzlich tut mich verlangen
lub
nr 11, O Welt, ich muss dich lassen

2.4. I część symfonii/sonaty do wyboru:
Charles-Marie Widor (1844-1937)
V Symfonia organowa f-moll op. 42 nr 1
I. Allegro vivace
lub
Charles-Marie Widor (1844-1937)
VI Symfonia organowa g-moll op. 42 nr 2
I. Allegro
lub
Louis Vierne (1870-1937)
II Symfonia organowa e-moll op. 20
I. Allegro risoluto ma non troppo vivo
lub
Louis Vierne (1870-1937)
III Symfonia organowa fis-moll op. 28
I. Allegro maestoso
lub
Félix-Alexandre Guilmant (1837-1911)
I Sonata organowa d-moll op. 42
I. Introduction et Allegro

§ 5

1. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od wylosowanej litery alfabetu.
2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, w sali 404.

§ 6

1. W skład Jury Konkursu wchodzą pedagodzy Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.
2. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 7

1. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody w postaci honorowanego udziału w festiwalach i koncertach organowych.
2. Opłaty wniesione przez uczestników przeznaczone są w całości na honoraria koncertów wymienionych w ust. 1.

§ 8

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma 90 minut w sali 404 na przygotowanie swojego programu.

§ 9

Ewentualnej rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 10

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do stawienia się na przesłuchania konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 11

Informacji udziela mgr Artur Szczerbinin – Sekretarz VII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
konkursorganowy@amuz.krakow.pl