Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
KATEDRA ORGANÓW

Regulamin
VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
im. Bronisława Rutkowskiego
Kraków 2017

§ 1

1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego
w Krakowie (2017) jest Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Organów.
2. VI Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego, zwany dalej Konkursem, odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2017 roku.
3. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia oraz uczniowie szkół muzycznych
II stopnia.

§ 2

1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 31 października 2017 roku drogą elektroniczną
lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres mailowy:
arkadiusz.bialic@amuz.krakow.pl
lub

Katedra Organów
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
z dopiskiem „VI Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego”

2. Do zgłoszenia należy dołączyć następującą dokumentację, która nie podlega zwrotowi:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie),
– potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 100,00 PLN (kopia dowodu przelewu), którą należy przesłać wyłącznie na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

§ 3

O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 15 listopada 2017 roku.

§ 4

1. Publiczne przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w jednym etapie.

2. Program konkursu obejmuje następujące utwory:

a) Dietrich Buxtehude (1637-1707)
– do wyboru jeden utwór spomiędzy BuxWV 136-143, 145-153, 155-157

b) Johann Jakob Froberger (1616-1667)
– do wyboru jedna Canzona lub Capriccio spomiędzy FbWV 301-306, 501-519

c) Louis Vierne (1870-1937)
– do wyboru jeden utwór spośród 24 Pièces de fantaisie op. 51, 53-55

d) Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
– do wyboru jeden utwór spośród 66 Improwizacji chorałowych op. 65

Uwaga!

Spośród utworów wybranych w pkt 2c oraz 2d jeden winien mieć charakter figuracyjno-wirtuozowski, zaś drugi narracyjno-kantylenowy.

Czas wykonania programu nie powinien przekraczać 25 minut.

Dobór utworów i układ programu mogą podlegać ocenie Jury.

§ 5

1. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od komisyjnie wylosowanej litery alfabetu.
2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie,
w sali 404.

§ 6

1. W skład Jury konkursu wchodzą pedagodzy Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.
2. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 7

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewiduje się honorowany udział w festiwalach i koncertach organowych.

§ 8

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma 90 minut w sali 404 na przygotowanie swojego programu.

§ 9

Ewentualnej rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie oraz na własny koszt.

§ 10

1. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na przesłuchanie konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Informacji udziela:

Arkadiusz Bialic – Sekretarz VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, Polska
arkadiusz.bialic@amuz.krakow.pl
tel.: 603 75 10 04