Show more options Hide more options

Senate


Senate of the Music Academy in Kraków – tenure 2012-2016

Chair:
His Magnificence Rector
Prof. dr hab. Zdzisław ŁAPIŃSKI

Vice Rectors:
prof. dr hab. Andrzej Białko – Vice Rector for Research and International Cooperation
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz – Vice Rector for Teaching and Human Resources Development
prof. dr hab. Jan Pilch – Vice Rector for Students Affairs

Deans:
Prof. dr hab Wojciech Widłak – Dean of the Composition, Interpretation and Musical Education Faculty
dr hab. Mariusz Sielski – Dean of the Instrumental Faculty
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – Dean of the Voice and Drama Faculty

The Faculty of Composition, Interpretation and Musical Education
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Lidia Matynian
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
dr hab. Marcel Chyrzyński
dr Mateusz Bień
dr Krzysztof Michałek
mgr Andrzej Korzeniowski

Instrumental Faculty
prof. Ewa Bukojemska
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
prof. Kaja Danczowska
prof. Andrzej Godek
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Zbigniew Kamionka
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Monika Gardoń-Preinl
dr Justyna Danczowska
dr Barbara Łypik-Sobaniec
dr Piotr Różański
dr Milena Kędra

Voice and Drama Faculty
dr hab. Andrzej Biegun
dr hab. Jacek Ozimkowski
dr Dominika Peszko


Representatives of employees not being part of the academic faculty:

mgr Filip Krzywoń
inż. Krzysztof  Rymarczyk – Chancellor

Representatives of the Student Government:
Jakub Kołodziej
Michał Lazar
Ewelina Pachnik
Paweł Chmielewski
Rafał Karczmarczyk
Janusz Korczak
Dmytro Holovenko

Representative of the Doctoral Students Government:
mgr Bartosz Sałdan

Members of the Senate with an advisory vote:
prof. Barbara Świątek-Żelazna – Rektor w kadencji 2000-2003
inż. Anna Nowak – Kwestor
mgr Czesława Zawrotniak – Kierownik Biblioteki
mgr Elżbieta Hoffman – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”