Show more options Hide more options

Senate


Senate of the Music Academy in Kraków – tenure 2016-2020

Chair:
His Magnificence Rector
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Vice Rectors:
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK- Vice Rector
prof. dr hab. Andrzej Białko – Vice Rector
prof. dr hab. Jan Pilch – Vice Rector

Deans:
Prof. dr hab Wojciech Widłak – Dean of the Composition, Interpretation and Musical Education Faculty
dr hab. Mariusz Sielski – Dean of the Instrumental Faculty
prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – Dean of the Voice and Drama Faculty

The Faculty of Composition, Interpretation and Musical Education
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Lidia Matynian
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
dr hab. Marcel Chyrzyński
dr Andrzej Korzeniowski
mgr Teresa Frączkiewicz-Kirkov

Instrumental Faculty
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
prof. Kaja Danczowska
prof. Andrzej Godek
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. Mieczysław Szlezer
dr hab. Monika Gardoń-Preinl
dr hab. Jan Kalinowski
dr Justyna Danczowska
dr Teresa Piech
dr Marcin Ślusarczyk
mgr Elżbieta Hoffman

Voice and Drama Faculty
dr hab. Andrzej Biegun
dr hab. Jacek Ozimkowski
dr Dominika Peszko


Representatives of employees not being part of the academic faculty:

mgr Filip Krzywoń
inż. Krzysztof  Rymarczyk – Chancellor

Representatives of the Student Government:
Jakub Kołodziej
Joanna Stolarska
Mariana Poltorak
Cezary Łagan
Jakub Kędzior
Beniamin Rafiński
Maksymilian Żelazny

Representative of the Doctoral Students Government:
mgr Karolina Dąbek

Members of the Senate with an advisory vote:
prof. Barbara Świątek-Żelazna – Rektor w kadencji 2000-2003
inż. Anna Nowak – Kwestor
mgr Czesława Zawrotniak – Kierownik Biblioteki
mgr Magdalena Haba – przedstawicielka NSZZ „Solidarność”