hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 26 February 2019
created time: 13:06

warsztaty muzyki dawnej Richard Wistreich


date: 6 May 2019
duration: 10:00–16:00