hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 26 February 2019
created time: 13:08

warsztaty muzyki dawnej Richard Wistreich


date: 8 May 2019
duration: 10:00–15:30