hall Florianka


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 26 February 2019
created time: 13:07

warsztaty muzyki dawnej Richard Wistreich


date: 7 May 2019
duration: 10:00–17:00