hall Koncertowa


booker: Małgorzata Sternal
created on: 13 January 2020
created time: 11:46

Warsztaty metody gordonowskiej / A. Kalarus


date: 17 February 2020
duration: 16:30–21:00