hall Koncertowa


booker: Małgorzata Sternal
created on: 12 February 2020
created time: 15:41

Warsztaty metody gordonowskie


date: 18 February 2020
duration: 8:30–12:30