hall Kameralna


booker: Stanisław Krawczyński
created on: 13 November 2017
created time: 9:31

Warsztaty dyrygenckie


date: 10 December 2017
duration: 6:00–22:00