hall Kameralna


booker: Agnieszka Monasterska
created on: 4 December 2018
created time: 14:37

spektakl teatralny Wydz III mgr Szymon Budzyk


date: 26 May 2019
duration: 14:30–18:00